ОДЕЉЕЊЕ УЧЕНИКА ОБДАРЕНИХ ЗА СПОРТ

Министарство просвете, науке и технолошког развоја Број 022-05-00101/94-03 од 27.10.2021. године, верификовало је Гимназији у Иваљици Наставни план и програм уа ученике са посебним способностима за спорт.

Одељења ученика са посебним способностима за спорт треба да омогуће да се унапреди квалитет образовања и васпитања ученика спортиста и будућих студената високошколских установа, а посебно оних које школују будуће тренере, спортске новинаре, наставнике физичког васпитања, спортске менаџере, и друге факултете.

Захваљујући компетенцијама стеченим током гимназијског школовања, будући студенти ће располагати знањима и вештинама неопходним за критичко сагледавање физичке културе и спорта као друштвене области.

Предност образовања у овим специјализованим одељењима је у томе што је број ученика ограничен на 20, што омогућава ефикаснији рад на часовима, а применом савремених технологија ученицима ће бити омогућено да прате наставу на даљину када су на клупским или репрезентативним припремама и такмичењима током школске године.

За упис у ово одељење ученици осмих разреда не полажу пријемни испит већ се рангирају по успеху.

Оставите одговор