Дан отворених врата САНУ

Српска академија наука и уметности (САНУ) и ове године организује Дан отворених врата, када ће ученици моћи да се на занимљив и пријемчив начин, упознају са САНУ, њеним оснивањем, друштвеном улогом, историјатом зграде и богатом Уметничком збирком, као и научницима и уметницима који су били чланови највише научне и уметничке институције у Србији.

Програм обиласка се прилагођава узрасту и специфичним интересовањима сваке групе ученика, а води их Наташа Васић, сарадница САНУ. Током Дана отворених врата САНУ групе од по 25 ученика обилазе: Свечану салу, Архив и Библиотеку САНУ, спомен-собе Бранка Ћопића, Милутина Миланковића и Марка Ристића, Легат Олге Јеврић, Галерију САНУ и Галерију науке и технике САНУ.Обиласци су бесплатни и трају око сат и петнаест минута.

СРЕЋНА НОВА ШКОЛСКА ГОДИНА

Поштовани ученици,

Честитам вам на избору школе, јер Гимназија је школа у којој се мисли и ствара, пита и анализира, у којој се развијају индивидуалне и колективне способности, где је настава начин истраживања, учења и вашег укупног одрастања.

Заједно ћемо се трудити да ефикасност и квалитет наставе подстичу ваш лични развој, да развијате свест о правим вредностима, да негујемо међусобно разумевање и уважавање.

Наша Гимназија је са традицијом дугом 100 година, стручним и квалитетним кадром, оспособљена за савремено и успешно образовање и васпитање наших ученика и истовремено средина у којој је право задовољство радити.

Желим вам да остварите велики успех током школовања у нашој Гиназији!

Срећан почетак нове школске године желим свим ученицима, њиховим родитељима, професорима и запосленима!

ДР МИЛОШ ЈЕЧМЕНИЦА

Милош Јечменица рођен је 1984. године у Ужицу. Основну школу и Гимназију завршио je у Ивањици. Електротехнички факултет у Београду уписао је 2003. године. Током трајања основих студија био је у два наврата учесник Work and Travel програма размене студената током лета у Америци. Дипломирао је 2008. године на смеру Енергетски претварачи и погони, Одсек за енергетику, са просечном оценом у току студија 8,64. Исте године уписује мастер студије на модулу Енергетски претварачи и погони, које завршава 2010. године, са просечном оценом 9,17. Докторску дисертацију под називом „Методологија оптималног пројектовања статорског намотаја шестофазних машина уз уважавање фреквенцијске зависности параметара и магнетског засићења“ одбранио је 20. 6. 2019. године на Електротехничком факултету у Београду.

Од 15. 11. 2011. године запослен је на Електротехничком факултету Универзитета у Београду, на Катедри за енергетске претвараче и погоне, у звању асистента, и поново изабран у исто звање 1. 3. 2015. године. Ангажован је на рачунским и лабораторијским вежбама на основним и мастер студијама из неколико предмета: Асинхроне машине, Синхроне машине, Испитивање електричних машина и Пројектовање фотонапонских система. Ангажован је на пројекту Министарства науке и технолошког развоја.

До сада је објавио два рада у истакнутим међународним часописима са SCI листе, више радова на међународним и домаћим конференцијама и часописима.

Пре ангажовања на Електротехничком факултету стекао је три године стажа и радног искуства радећи у струци где је учествовао и руководио израдом различитих пројеката из области индустријских електроенергетских инсталација ниског и средњег напона, аутоматике и електромоторних погона.

Члан је Инжењерске коморе Србије. Има положен стручни испит из електротехнике, поседује лиценце одговорног пројектанта и одговорног извођача електроенергетских и телекомуникационих инсталација, као и лиценцу одговорног пројектанта из области електромоторних погона. Има положен стручни испит и лиценцу за област енергетске ефикасности зграда.

Браво Милоше!

УЧЕНИЦИ ИЗ БЕЛГИЈЕ И ИТАЛИЈЕ У ГИМНАЗИЈИ У ИВАЊИЦИ

Као и претходних година, Интеркултура Србија је дочекала стране ученике који ће ову школску годину провести у Србији. Двадесет и двоје ученика живеће у породицама домаћинима у следећим градовима: Араанђеловац, Београд, Горњи Милановац, Зајечар, Зрењанин, Ивањица, Нови Сад, Смедерево, Суботица и Чачак.

У Гимназији у Ивањици у међународном програму размене ученика средњих школа, током школске 2019/2020. године боравиће Јопе Луаге ученик из Белгије и Федерика Сенсале ученица из Италије.

Координатори програма интеркултуре су професори Гимназије у Ивањици Катарина Кривокућа и Марија Марковић.

НАМЕШТАЈ И ОПРЕМА ЗА 7 УЧИОНИЦА

Гимназији у Ивањици у петак 23.08.2019. године испоручен је намештај и опрема за 7 учионица: 112 школских клупа. 224 школске столице, 7 наставничких катедри, 7 наставничких столица, 7 ормара, 7 чивилука и 7 белих табли.

За опремање 6 учионица средства је обезбедило Министарство просвете, науке и технолошког развоја а за 1 учионицу средства је обебедила општина Ивањица.

Pravilnik o načinu obavljanja organizovanog prevoza dece

Pravilnik o načinu obavljanja organizovanog prevoza dece (“Službeni glasnik RS”, broj 52/2019) stupio je na snagu 30. jula 2019. godine, a čija primena počinje od 1. septembra 2019. godine.

Pravilnik se primenjuje na organizoavni prevoz dece, odnosno prevoz maloletnih lica koji organizuju ustanove za obrazovanje i vaspitanje, kulturno-umetnička društva, sportski klubovi i sl., kao i organizovani prevoz učenika srednjih škola koja putuju u organizaciji tih škola, pri čemu se prevoze bez pratnje ili u pratnji nastavnika, trenera, roditelja ili slično.

Pravilnik se može preuzeti sa sajta https://drive.google.com/file/d/1qBru9-gclJdNz7EQaJVSiSLk1lzteJ22/view

ФОРМИРАЊЕ ОДЕЉЕЊА ПРВОГ РАЗРЕДА ГИМНАЗИЈЕ

При упису у Гимназију у Ивањици ученици у пријави за упис наводе смер за који се опредељују и стране језике које су учили у претходним разредима. Ови подаци су полазни критеријуми педагошко-психолошкој служби при формирању одељења. У Гимназији у Ивањици ученици настављају учење страних језика које су учили у основној школи.
Поред смера и страних језика, следећи критеријум за формирање одељења је успех и то:

  • Општи успех у основној школи
  • Постигнути резултати на завршном испиту
  • Постигнути резултати на такмичењима ученика основних школа
  • Носиоци дипломе „Вук Караџић“ равномерно су распоређени по одељењима

Следећи критеријум при формирању одељења је и основна школа из које ученик долази (ученици су равномерно распоређени по одељењима), али се води рачуна и о потребама ученика путника. У обзир се узима и социоекономски статус породице.

Један од критеријума је и пол ученика, уједначен је број дечака и девојчица по одељењима.

На формирање одељења утиче и избор ученика за један од два обавезна Изборна предмета: грађанско васпитање или верска настава.

У школској 2019/20. години ученици првог разреда изјаснили су се за два обавезна Изборна програма, од четири понуђена: Примењене науке, Здравље и спорт, Језик, медији и култура и Појединац, група и друштво. Ово је последњи критеријум који захтева да минималан број ученика у групи буде 15.

ДОНАЦИЈА НАРОДНЕ БИБЛИОТЕКЕ СРБИЈЕ

Библиотеци Гимназије у Ивањици у петак 16.08.2019. године стигла је вредна донација Народне библиотеке Србије. Захваљујемо се руководству Народне библиотеке Србије и Господину Славку Поледици као иницијатору ове вредне донације.

Нови Оквир дигиталних компетенција наставника

У складу са Стратегијом развоја образовања у Србији до 2020. године у којој се препознаје значај и улога дигиталних технологија за унапређивање система образовања као и Саопштењем Европске комисије: Развој школа и изузетности у подучавању за боље основе у животу из 2017. године, у коме се истиче да је потребно развијати нове начине подучавања и учења у свету који је све више мобилан и дигиталан,

Министарство просвете, науке и технолошког развоја, у сарадњи са Заводом за унапређивања образовања и васпитања и Заводом за вредновање квалитета образовања и васпитања објавило је нови Оквир дигиталних компетенција – Наставник за дигитално доба 2019, који представља ревизију Оквира из 2017. године.

РАСПОРЕД ПОПРАВНИХ ИСПИТА У АВГУСТУ 2019.

Распоред поправних испита у августу 2019.

26.08.2019. Писмени испит из рачунарства и информатике је у 8.00
26.08.2019. Писмени испит из енглеског језика је у 8.00
26.08.2019. Писмени испит из француског језика је у 8.00

28.08.2019. Усмени испит из рачунарства и информатике је у 8.00
28.08.2019. Усмени испит из енглеског језика је у 8.00
28.08.2019. Усмени испит из француског језика је у 8.00

13. Међународна олимпијада из астрономије и астрофизике

На XIII Међународној олимпијади из астрономије и астрофизике, која је одржана у Кестхељу у Мађарској од 2. до 10. августа, Момчило Тошић из гимназије „Светозар Марковић“ из Ниша освојио је бронзану медаљу.

Четири члана нашег тима добили су похвале и сертификате о учешћу: Павле Смиљанић, Ђорђе Милић и Лука Царић из Математичке гимназије у Београду и Златан Васовић из Гимназије у Чачку. Тим су предводили др Соња Видојевић и мр Вера Прокић.

ПРИЈАВA ИСПИТА ЗА АВГУСТОВСКИ ИСПИТНИ РОК 2018/19.

Пријава испита за августовски испитни рок (разредних, поправних, матурских и испита ванредних ученика) обавиће се у петак 23. августа 2019. године у 9 часова.

Јединствени информациони систем просвете (ЈИСП)

У Србији ће у марту 2020. године у потпуности заживети Јединствени информациони систем просвете (ЈИСП) који ће држави први пут омогућити да има потпуни преглед целокупног тока образовања ученика, од момента уписа у основну школу до тренутка када заврши средње школовање или факултет и добије запослење.

Систем омогућава да се види које школе су испред других што оставља могућност да кадар из добрих школа путује по Србији како би помогли њиховим колегама у мање напредним школама.

31. Међународнa информатичкa олимпијадa

На 31. Међународној информатичкој олимпијади која се која се одржала од 4. до 11. августа 2019.  године у азербејџанском граду Бакуу, четворочлана екипа Србије освојила је једну сребрну и три бронзане медаље, у конкуренцији 327 такмичара из 87 земаља.

Сребрну медаљу освојио је Тадија Шебез, ученик Гимназије „Јован Јовановић Змај“ из Новог Сада, док је ученик четвртог разреда исте школе Никола Пешић освојио бронзану медаљу. Ученик трећег разреда Математичке гимназије из Београда Младен Пузић и ученик првог разреда исте школе Јован Бенгин такође су освојили бронзане медаље.

Екипу су предводили др Драган Урошевић са Математичког института у Београду и Алекса Плавшић студент Рачунарског факултета из Београда.

Дозвољени дигитрони на државној матури

На будућој државној матури ученици средњих школа моћи ће да користе дигитроне на испитима из математике, физике, хемије и биологије.

На сајту Завода за вредновање квалитета образовања и васпитања наведен је списак дозвољених и недозвољених функција калкулатора, уз примере типова таквих дигитрона. У упутству је наведено и да ће ученик на тесту или на посебном папиру уписивати у предвиђено место тип калкулатора који употребљава на испиту.

Државна матура замениће пријемне испите на високошколским установама од јуна 2021. године.

База радова конкурса “Креативна школа”

На интернет адреси kreativnaskola.zuov.gov.rs подигнут је нови сајт посвећен конкурсу “Креативна школа”. На сајту је поново постављена “База знања” са свим радовима из претходно одржаних конкурса, тј. преко 1.400 радова и у њима преко 4.500 припрема за часове.

Циљ поновног успостављања “Базе знања” јесте да се наставницима и стручним сарадницима поново омогући приступ квалитетном дигиталном наставном материјалу.

ФИНАЛЕ МЕЂУНАРОДНОГ МАТЕМАТИЧКОГ ТУРНИРА ГРАДОВА

31. Летња конференција – финале Међународног математичког Турнира градова за школску 2018/2019. годину одржава се од 1. до 11. августа 2019. у Србији . Домаћин је Аранђеловац, Београдско дечје летовалиште „Букуља“, а реализује се преко Математичког друштва „Архимедес“ из Београда.

После Међународне математичке олимпијаде, ово је најзначајније математичко такмичење. На Турниру градова током године (4 фазе такмичења) учествује око 10.000 ученика из око 100 градова широм света, Ове године у финалу Летње конфернције градова учествује 90 ученика из Европе, Азије и Америке.

У финалу учествује и петочлана екипа Београда, односно Србије.

На претходним финалима Међународног математичког Турнира градова учествовали су и ученици ивањичке Гимназије: Бобан Карапетровић у Селингеру у Русији; Ненад Поповић у Минску у Белорусији и Лазар Мојсиловић на два такмичења у Теберди на Кавказу, Русија.

НЕДЕЉА ШКОЛА 2019.

Са задовољством вас обавештавамо да Фондација Темпус и ове године организује „Недељу школа“, током које ће низом активности информисати све заинтересоване о могућностима које школе и предшколске установе имају у оквиру програма Еразмус+.

„Недеља школа“ ће трајати од 02.09.2019. до  06.09.2019. године, а у том периоду биће организоване следеће активности:

Више информација и регистрациони формулар можете попунити на сајту.

За све додатне информације можете се обратити путем телефона и е-поште:011/3342 430; office@tempus.ac.rs

Извор: Фондација Темпус, https://erasmusplus.rs/nedelja-skola/

Од школске 2020/21. осмацима два нова обавезна предмета

Ученици који у осми разред полазе у септембру следеће године добиће два нова обавезна предмета који замењују техничко и информатичко образовање:
• техника и технологија
• информатика и рачунарство

ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИЈА обухвата изучавање следећих области: животно и радно окружење (као што су електротехника, електричне инсталације, штедња енергије, како се примењују и како раде електрични апарати…), саобраћај и основе телекомуникација, техничку и дигиталну писменост (основе информационо-комуникационих уређаја, израда електромеханичких модела…), ресурсе и производњу (електроенергетске системе, производњу и пренос струје, обновљиве изворе енергије, кућне електроинсталације…), конструкторско моделовање електричних машина, робота, …

ИНФОРМАТИКА И РАЧУНАРСТВО обухвата изучавање следећих области: рад са табеларним прорачунима, примену формула у статистици, израду графикона, складиштење података, заштиту личних података, шта је отворен софтвер, програмски језици Jupyter и Octave, анализе и графичко приказивање низова података, креирање онлајн упитника, програмирање уређаја, израде пројектних задатака, рад са подацима у отвореном софтверу, …

16. Светска географска олимпијада iGEO 2019.

На 16. Светској географској олимпијади iGEO 2019. која је од 30. јула до 5. августа 2019. године, одржана у Хонг Конгу, наши ученици остварили су до сада најбољи резултат освојивши две бронзане медаље.

Медаље су освојили Игор Ескић из Гимназије „Светозар Марковић“ из Ниша и Василије Пантелић из XIV београдска гимназија.