ДОНАЦИЈА БИБЛИОТЕКЕ СРПСКЕ АКАДЕМИЈЕ НАУКА И УМЕТНОСТИ (САНУ)

Библиотека Српске академије наука и уметности (САНУ) обогатила је књижни фонд Гимназије у Ивањици вредном донацијом 2.6.2023. године.

Библиотека САНУ је јединица у саставу Српске академије наука и уметности. Библиотека САНУ установљена је у Друштву српске словесности 7. новембра 1841. године. Почела је с радом 14. јуна 1842. године, када је прве књиге поклонио Димитрије Тирол, а за библиотекара одређен Константин Богдановић.

Књижни фонд Библиотеке садржи око 1.500.000 књига, часописа и других штампаних и електронских издања из свих области науке и уметности. Од свих библиотека у Србији, Академијина библиотека поседује највећу збирку страних књига, а процењује се да је према величини књижног фонда четврта библиотека у Србији. Фонд је највећим делом настао разменом са страним научним установама.

УЧЕНИК ГЕНЕРАЦИЈЕ АЛЕКСАНДРА МИЛИНКОВИЋ

Испитни одбор Гимназије у Ивањици је на седници одржаној 1.6.2023. године, а на основу Правилника о похваљивању и награђивању ученика, за ученика генерације изабрао Александру Милинковић (IV1). Ученица је носилац дипломе „Вук Караџић“ (5.00) и остварила је бројне резултате на такмичењима.

2.место на Општинском такмичењу из Српског језика и књижевности (I разред)
2.место на Окружном такмичењу из Српског језика и књижевности (III разред)
1.место на Окружном такмичењу из Биологије, 20 бодова (III разред)
3.место на Општинском такмичењу из Српског језика и књижевности (IV разред)
1.место на Окружном такмичењу из Биологије (IV разред)
2.место на Окружном такмичењу из Биологије у организацији Регионалног центра (IV разред)

МАРКО НЕДЕЉКОВИЋ СПОРТИСТА ГЕНЕРАЦИЈЕ

Испитни одбор Гимназије у Ивањици је на седници одржаној 1.6.2023. године, a на основу Правилникa о похваљивању и награђивању ученика, за спортисту генерације изабрао Марка Недељковића (IV3). Ученик је остварио одличан успех у сва четири разреда, примерно владање као и бројне спортске резултате.

1.место на Општинском такмичењу (екипно) – кошарка (2020/21);
1.место на Окружном такмичењу – кошарка (2020/21);
1.место на Међуокружном такмичењу – кошарка (2020/21);
3. место на Републичком такмичењу – кошаркашка екипа (2020/21);
1.место на Општинском такмичењу – кошарка (2021/22);
1.место на Општинском такмичењу – кошарка (2022/23);
2.место на Окружном такмичењу – кошарка (2022/23)

Упућен допис школама у вези са завршетком школске године

Министарство просвете упутило је данас допис школама у вези са закључком Владе Србије којим се друго полугодиште школске 2022/23. године за све ученике основних и средњих школа у Србији завршава 6. јуна.

У складу са календарима образовно-васпитног рада за основне и средње школе, којима је дата могућност одступања од утврђеног броја наставних дана до пет одсто, друго полугодиште школске 2022/2023. године за ученике основне и средње школе, у делу који се односи на редовну наставу, завршава се у уторак, 6. јуна 2023. године, наводи се у допису Министарства.

Како се додаје, све остале активности предвиђене календарима образовно-васпитног рада за основне и средње школе остварују се и даље како је утврђено.

Имајући у виду подзаконска акта којима је уређено оцењивање ученика у основном и средњем образовању и васпитању, потребно је да школа утврди предлог закључних оцена на крају школске године најкасније до 6. јуна 2023. године, о чему благовремено обавештава ученике и њихове родитеље, односно друге законске заступнике.

У допису се наводи да је приликом утврђивања предлога закључних оцена посебно потребно водити рачуна о одредбама које се односе на могућност предлагања закључне оцене у случајевима када је ученик оцењен мање пута од прописаног.

Од школа се очекује да сваком ученику који није задовољан предлогом закључне оцене, обезбеди услове да ту оцену и поправи уколико покаже резултат који је основа за поправљање оцена.

Продужени боравак, као посебан облик образовно-васпитног рада, у школама где постоји организује се и даље, односно до 20. јуна 2023. године. Препорука је да школа изврши анкетирање родитеља и на основу резултата анкетирања организује рад продуженог боравка.

Такође, целодневна настава, као посебан облик образовно-васпитног рада, организује се и даље, односно до 20. јуна 2023. године. Рад у одељењима целодневне наставе остварује се кроз организацију различитих облика слободних активности. Препорука је да школа, и у овом делу, изврши анкетирање родитеља и на основу резултата анкетирања организује целодневну наставу.

Све активности које се односе на организацију и реализацију завршног испита за ученике осмог разреда основне школе, завршног испита на крају средњег образовања у трогодишњем трајању и матурског испита за ученике средње школе спроводе се у складу са годишњим планом. Tакође, све активности које се односе на разредне и поправне испите, годишње испите у основним и средњим музичким школама, као и све друге испите који се полажу у школама, спроводе се у складу са годишњим планом. У стручним школама се пракса, практична настава и учење кроз рад спроводе у складу са годишњим планом.

Влада Србије усвојила је јуче Закључак којим се друго полугодиште школске 2022/23. године за све ученике основних и средњих школа у Србији завршава 6. јуна, и наложила Министарству да предузме радње из своје надлежности у циљу његове реализације.

Школска година се завршава 6. јуна у свим школама у Србији

Влада Републике Србије саопштила је данас да је због трагедија које су дубоко погодиле читаво друштво донела одлуку да се школска година заврши 6. јуна у свим основним и средњим школама у Србији.

У саопштењу се наводи да је наш образовни систем створен са циљем да свим ученицима пружи адекватну подршку, охрабрује их на путу учења и омогући им да расту у здраве, свесне и одговорне појединце.
У овом тренутку, важније је него икада, да се усредсредимо на оно што је најбоље за нашу децу, јер она заслужују нашу потпуну подршку, љубав и бригу.

Школе могу да наставе да раде до 20. јуна, за ученике који то желе. У том периоду могу се реализовати допунска, додатна и припремна настава, настава у природи, као и други облици образовно-васпитног рада, са циљем подстицања социјалних и емоционалних вештина ученика и активности на теме толеранције, емпатије, заједништва, подршке и захвалности.

Битно је напоменути да ће сви ученици који не буду задовољни својим успехом, добити прилику да до 20. јуна поправе оцене на лични захтев.

Основна огледна школа „Владислав Рибникар“ ће остати школа. Она ће бити реконструисана и током процеса реконструкције биће изграђен меморијални део у знак сећања на децу и школског чувара, који су свакога дана у тој школи показивали изузетност.

Након обављеног ванредног инспекцијског надзора у Огледној основној школи „Владислав Рибникар“, потврђена су сазнања Центра за социјални рад, Министарства просвете и Министарства за бригу о породици, да у овој школи није било вршњачког насиља у односу на малолетног К. К.

Управо зато молимо све медије да се према овој информацији односе са дужном пажњом и да не објављују непроверене и непотврђене информације, јер се тиме наставља процес трауматизације деце и родитеља.

Захваљујемо родитељима, наставницима и свим запосленима у образовном систему на разумевању и подршци.

Школама ће бити упућен допис Министарства просвете у вези завршетка школске године

Влада Републике Србије усвојила је данас Закључак којим се друго полугодиште школске 2022/23. године за све ученике основних и средњих школа у Србији завршава 6. јуна, и наложила Министарству просвете да предузме радње из своје надлежности у циљу његове реализације.

Министарство просвете припрема допис који ће током сутрашњег дана бити прослеђен школама. Министарство просвете и школске управе биће на располагању управама школа за појашњења.

О свим променама у школском календару, школе ће обавестити родитеље и ученике путем редовних канала комуникације.

Извор: Министарство просвете https://prosveta.gov.rs/vesti/skolska-godina-se-zavrsava-6-juna-u-svim-skolama-u-srbiji/

 

ПЛАН УПИСА ЗА ШКОЛСКУ 2023/24. ГОДИНУ

Гимназија у Ивањици у школској 2023/23. години уписује 5 ОДЕЉЕЊА:

• Општи смер, 3 одељења (90 ученика)
• Ученици са посебним способностима за рачунарство и информатику, ИТ СМЕР, 1 одељење (20 ученика)
• Ученици са посебним способностима за спорт, СПОРТСКО ОДЕЉЕЊЕ, 1 одељење (20 ученика)

НАЦИОНАЛНА ПЛАТФОРМА ,,ЧУВАМ ТЕ“ ОД 19.5.2023. – ОБАВЕШТЕЊЕ ЗА УЧЕНИКЕ И РОДИТЕЉЕ

Од 19.5.2023. године са радом је почела Национална платформа ,, ЧУВАМ ТЕ“, електронски систем пријаве насиља за грађане, надлежне органе и установе.

Приступ платформи, за пријаву сваке врсте насиља: cuvamte.gov.rs

Поред поменуте платформе, школа је увек спремна за подршку и помоћ ученицима и родитељима и свакако безбедно место за ученике. На свако примећено насиље школа реагује одмах, без одлагања и увек ће реаговати. У школи постоји Тим за заштиту ученика, а састав Тима транспарентно је постављен на више места у школи. Важно је одмах пријавити било који вид насиља, како би школа и релевантне институције одмах реаговале.

ПРИЈАВА ЗА УПИС ЗА СПОРТСКО ОДЕЉЕЊЕ

Гимназија у Ивањици уписује другу генерацију ученика осмих разреда обдарених за спорт.

Предност образовања у овом специјализованом одељењу је у томе што је број ученика ограничен на 20, и што омогућава ефикаснији рад на часовима, а применом савремених технологија ученицима ће бити омогућено да прате наставу на даљину када су на клупским или репрезентативним припремама и такмичењима током школске године. У овом одељењу се ученици деле у групе, тако да један професор ради са највише 10 ученика.

ДА БИ КОНКУРИСАЛИ ЗА ОВО ОДЕЉЕЊЕ УЧЕНИЦИ МОРАЈУ БИТИ ЧЛАНОВИ НЕКОГ СПОРТСКОГ КЛУБА, СПОРТСКЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ ИЛИ СПОРТСКОГ УДРУЖЕЊА.

ЗА УПИС У СПОРТСКО ОДЕЉЕЊЕ УЧЕНИЦИ НЕМАЈУ ПРИЈЕМНИ ИСПИТ, већ се рангирају према успеху у школи, бодовима на Завршном испиту и бодовима на основу остварених резултата на спортским такмичењима

Пријављивање ученика и подношење спортске документације обавиће се од четвртка 8. јуна до суботе 10. јуна 2023. године, од 8 до 16 часова у Гимназији.

Образац за попуњавање спортске документације може се преузети са сајта Гимназије или ученици могу непосредно доласком у Гимназију,

После завршене Гимназије ученици спортског одељења могу се уписати у било коју вишу школу или факултет.

ЈУНСКЕ НАГРАДЕ НАСТАВНИЦИМА ГИМНАЗИЈЕ

Скупштина општине Ивањица је на седници одржаној 25.5.2023. године а на основу предлога Одбора за кадровска административна и мандатна питања, донела одлуку да се Јунска награда додели:
1. Миловану Марковићу, наставнику математике у Гимназији у Ивањици– Похвала;

2. Драгани Маричић, наставнику географије у Гимназији у Ивањици – Похвала;

3. Анити Пешић Ивковић, диригенту Градског хора и наставнику музичке културе у ОШ „Крило Савић“ у Црњеву и Гимназији у Ивањици – Похвала;

Честитамо наставницима на постигнутим резултатима и достојном репрезентовању наше школе и нашег града.

ПРОБА ДРЖАВНЕ МАТУРЕ СРЕДА 31.5.2023.

Према допису Министарства број и у складу са изменама и допунама Правилника о образовно васпитном раду у средњој школи обавештавају се ученици трећег разреда да ће се проба државне матуре одржати у среду 31.5.2023 само из српског језика и књижевности јер ће тестирање омогућити неопходну провера софтверских решења и испитних процедура.

Ученици су дужни да у школу, односно на место спровођења испита дођу у 8.30 часова.
Писмени испит почиње у 9.00 часова и траје до 12.00 часова.

Ученик решава тест према упутствима датим од стране дежурних наставника и према упутству за рад на насловној страни теста.

На испиту није дозвољено поседовање, односно употреба недозвољеног прибора; окретање, разговарање, односно комуницирање; преписивање или допуштање преписивања; ометање тока испита; недозвољено напуштање просторије у којој се полаже испит нити поседовање недозвољених материјала. Ученици ће бити удаљени са испита уколико не поштују прописану процедуру на испиту и упутства дата од стране дежурних наставника.

Ученицима није дозвољено да напуштају просторију у којој се спроводи писмени испит првих 30 минута испита, као ни последњих 15 минута.

Када ученици заврше са израдом теста, треба да позову дежурног наставника подизањем руке и да након предаје теста напусте просторију тако да не ремете рад других ученика.

Ученици који не буду радили пробу државене матуре у среду 31. маја 2023. године у обавези су да то ураде до краја школске године.

НАГРАДА ЗА СЦЕНАРИО У РЕВИЈИ КРАТКОГ ЂАЧКОГ ФИЛМА

У пројекту ревија кратког ђачког филма Филмић, Гимназија из Ивањице је освојила награду за сценарио. Ученици који су учествовали у изради филам су Катарина Миљевић, Нађа Радивојевић, Јана Богићевић и Лазар Синђелић. Ментор ученика је наставник рачунарства и информатике мр Зоран Вучетић.

Додела награда планирана је 25 маја 2023. године у 10 часова на Фимек факултету у Новом Саду.

ДРЖАВНО ТАКМИЧЕЊЕ ЦЕНТРА ЗА ТАЛЕНТЕ ИЗ БИОЛОГИЈЕ

Државног такмичење талентованих ученика средњих школа (65. по реду) одржано је у суботу 20. маја 2023. године у Врању. Такмичење је одржано под покровитељством Министарства просвете.

Око 300 ученика из целе Србије такмичили су се у 13 научних области, из регионалних центара: Ниш, Београд, Земун, Бор, Лозница, Кикинда, Чачак и Панчево.

У дисциплини биологија, ученице трећег разреда Гимназије у Ивањици:

1. Ана Манојловић, 3. место (85 бодова од могућих 100) и специјална награда за 1. место у категорији најбољег рада

2. Александра Бојовић, 3. место (85.5 бодова) и специјална награда за 1. место у категорији најбољег рада

Честитамо ученицама и ментору.

ДРЖАВНО ТАКМИЧЕЊЕ ЦЕНТРА ЗА ТАЛЕНТЕ ИЗ СРПСКОГ ЈЕЗИКА

Државног такмичење талентованих ученика средњих школа (65. по реду) одржано је у суботу 20. маја 2023. године у Врању. Такмичење је одржано под покровитељством Министарства просвете.

Око 300 ученика из целе Србије такмичили су се у 13 научних области, из регионалних центара: Ниш, Београд, Земун, Бор, Лозница, Кикинда, Чачак и Панчево.

У дисциплини СРПСКИ ЈЕЗИК, ученица првог разреда Гимназије у Ивањици

1. Нађа Радивојевић, I разред, 1. место (96 бодова од могућих 100) и специјална награда за 1. место у категорији најбољег рада

Честитамо ученици и њеном ментору наставнику српског језика и књижевности Илинки Оцокољић.

ДРЖАВНО ТАКМИЧЕЊЕ ЦЕНТРА ЗА ТАЛЕНТЕ ИЗ МАТЕМАТИКЕ

Државног такмичење талентованих ученика средњих школа (65. по реду) одржано је у суботу 20. маја 2023. године у Врању. Такмичење је одржано под покровитељством Министарства просвете.

Око 300 ученика из целе Србије такмичили су се у 13 научних области, из регионалних центара: Ниш, Београд, Земун, Бор, Лозница, Кикинда, Чачак и Панчево.

У дисциплини математика, ученик трећег разреда Гимназије у Ивањици

1. Милан Крсмановић, освојио је други награду (94 бода од максималних 100).

Честитамо ученику и његовом ментору.

ДРЖАВНО ТАКМИЧЕЊЕ ЦЕНТРА ЗА ТАЛЕНТЕ ИЗ ЕНГЛЕСКОГ ЈЕЗИКА

Државног такмичење талентованих ученика средњих школа (65. по реду) одржано је у суботу 20. маја 2023. године у Врању. Такмичење је одржано под покровитељством Министарства просвете.
Око 300 ученика целе Србије такмичили су се у 13 научних области, из регионалних центара: Ниш, Београд, Земун, Бор, Лозница, Кикинда, Чачак и Панчево.

У дисциплини енглески језик, ученици су постигли следеће  резултате:
Ивона Шулубурић I/1, 2. место и специјална награда за 2. место у категорији најбољег рада
Милош Радовановић I/4, 2. место и специјална награда за 1. место у категорији најбољег рада
Павле Богдановић I/2, 2. место (93 бода) и специјална награда за 2. место у категорији најбољег рада
Андреа Грујовић I/1, 2. место (90 бодова) и специјална награда за 3. место у категорији најбољег рада
Ива Петковић I/2, 3.место (88 бодова) и специјална награда за 2. место у категорији најбољег рада

Предметни наставник ученика је наставник енглеског језика Дуња Лугић Бешевић.
Честитамо ученицима и предметном наставнику.

ДРЖАВНО ТАКМИЧЕЊЕ ЦЕНТРА ЗА ТАЛЕНТЕ ИЗ ГЕОГРАФИЈЕ

Државног такмичење талентованих ученика средњих школа (65. по реду) одржано је у суботу 20. маја 2023. године у Врању. Такмичење је одржано под покровитељством Министарства просвете.

Око 300 ученика целе Србије такмичили су се у 13 научних области, из регионалних центара: Ниш, Београд, Земун, Бор, Лозница, Кикинда, Чачак и Панчево. Ово такмичење припрема ученике како за решавање сложенијих задатака из одређеног наставног предмета писменим путем, тако и за писање озбиљнијих научноистраживачких радова у будућности и за јавни наступ и ослобађање од треме у свим животним ситуацијама.

У дисциплини географија, ученици су постигли следеће резултате:
1. Вељко Калушевић III разред, II место (94 бода од максималних 100) и специјална награда за I место у категорији најбољег рада;
2. Михаило Лишанин I разред, I место у категорији најбољег рада;
3. Јован Радовановић I разред, I место у категорији најбољег рада
4. Андрија Марковић I разред, II место у категорији најбољег рада
Предметни наставник ученика је наставник географије Драгана Маричић.

1. Обрен Ђурић II разред, I место у категорији најбољег рада;
2. Петар Дуканац II разред, III место у категорији најбољег рада;
Предметни наставник ученика је наставник географије Александар Маричић.

Честитамо ученицима и предметним наставницима.

РЕЗУЛТАТИ ПРИЈЕМНОГ ЗА УПИТ У ИТ СМЕР 20.5.2023.

Пријемни испит из математике за упис у ИТ СМЕР (ученици са посебним способностима за рачунарство и информатику) одржан је у суботу 20. маја 2023. године. Од 33 ученика 27 је положило пријемни испит а 6 осмака имали су мање од 120 бодова.

Коначна ранг листа добија се сабирањем бодова са пријемног испита, успеха у школи, завршног испита из математике, завршног испита из српског језика и завршног испита из изборног предмета.

preliminarni-rezultati

ПРИПРЕМНА НАСТАВА ИЗ СРПСКОГ И МАТЕМАТИКЕ

Гимназија у Ивањици организује бесплатну припремну наставу из српског језика и математике за све ученике осмих разреда који желе да упишу општи смер гимназије или спортску гимназију.

  • Припрема из математике је понедељком и средом од 14 часова.
  • Припрема из српског језика је уторком, четвртком и петком од 14 часова.

УВОЂЕЊЕ ПРИМАРНЕ СЕПАРАЦИЈЕ ОТПАДА У ДОМАЋИНСТВА ОПШТИНЕ ИВАЊИЦА

Ученици Гимназије у Ивањици који реализују пројекат обогаћеног једносменског рада Министарства просвете „Еко патроле у општини Ивањица у функцији заштите животне средине“ у уторак 16. маја 2023. године у сарадњи са Јавним комуналним предузећем ,,Ивањица” у Ивањици, организовали су у центру града презентацију Увођења примарне сепарације отпада у домаћинствима општине Ивањица.

ПРИЈЕМНИ ИСПИТ ЗА УПИС У ИТ СМЕР – ВАЖНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ

Пријемни испит за упис у одељење ученика са посебним способностима за рачунарство и информатику (ИТ СМЕР)  одржава се у суботу 20.5.2023. године у Гимназији у Ивањици са почетком у 10 часова и траје до 12 часова (120 минута). У школу доћи најкасније у 9.15 часова (и раније).

На огласној табли школе биће спискови ученика по учионицама  које треба погледати приликом доласка. Пре уласка у учионице биће обављена прозивка у 9.30 часова.

ВАЖНО! Обавезно са собом понети ЂАЧКУ КЊИЖИЦУ  са овереном фотографијом.

Дозвољен прибор: обична оловка, гумица, хемијска оловка, лењири, троуглови, шестар и калкулатор са основним рачунским операцијама. Не може се користити калкулатор на мобилном телефону. Употреба мобилних телефона на испиту је најстроже забрањена.

Ученици могу понети флашицу воде.

Тест се ради обичном оловком, али се на крају ОБАВЕЗНО све мора прећи ХЕМИЈСКОМ ОЛОВКОМ. Одговори који су написани графитном оловком неће бити признати, као ни одговори који су прецртавани. Коначне одговоре и поступак писати хемијском оловком.

Прелиминарни резултати пријемног испита биће објављени на порталу МСШ  (Моја средња школаhttps://mojasrednjaskola.gov.rs

Поштовани будући гимназијалци, СРЕЋНО!