ГЛУМИЦА ЈЕЛЕНА ГРУЈИЧИЋ ГОСТ ГИМНАЗИЈЕ

Руководилац драмске секције Биљана Ајдачић организовала је 14. 09.2018. у 13. часова са глумицом Јеленом Грујичић (бившом ученицом Гимназије у Ивањици ) предавање „ Глумачки позив, пут до лика, анализа и белешке из свакодневице“.

Чланови драмске секције имали су прилику да разговарају, постављају питања о глумачкој вештини, свему што се изучава на Факултету драмских уметности као и о позоришним актуелностима.

ЗАЈЕДНИЧКИ РОДИТЕЉСКИ II РАЗРЕД

ЗАЈЕДНИЧКИ РОДИТЕЉСКИ САСТАНАК УЧЕНИКА II РАЗРЕДА КОЈИ ПУТУЈУ НА СТУДИЈСКУ ПОСЕТУ ГРЧКОЈ и једног родитеља биће одржан у ЧЕТВРТАК 27.09.2018. године у 13.10 (после шестог часа) у фискултурној сали.

СТОМАТОЛОШКИ ПРЕГЛЕД СВИХ УЧЕНИКА II РАЗРЕДА

СТОМАТОЛОШКИ ПРЕГЛЕД СВИХ УЧЕНИКА II РАЗРЕДА обавиће се у среду 19.09.2018. године од 8 часова (почевши са првих 5 ученика II/1) у Гимназији у Ивањици.

СИСТЕМАТСКИ ПРЕГЛЕД II РАЗРЕД

СИСТЕМАТСКИ ПРЕГЛЕД САМО за ученике II разреда који путују на Студијску посету у Грчку обавиће се у Дому здравља у Ивањици по следећем распореду:

II/1 уторак 18.09.2018. године у 13 часова
II/2 среда 19.09.2018. године у 13 часова
II/3 четвртак 20.09.2018. године у 13 часова
II/4 петак 21.09.2018. године у 13 часова

Ученици су у обавези да понесу оверене здравствене књижице и Здравствене листове које претходно попуњавају родитељи.

PRAVILNIK O STANDARDIMA KVALITETA RADA USTANOVE

Na osnovu člana 49. stav 10. i člana 173, a u vezi sa članom 10. tačka 2) Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja („Službeni glasnik RS”, br. 88/17 i 27/18 – dr. zakon), ministar prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Mladen Šarčević doneo je novi PRAVILNIK O STANDARDIMA KVALITETA RADA USTANOVE. Stupanjem na snagu ovog pravilnika, objavljenog 2. avgusta 2018. godine u „Službenom glasniku RS – Prosvetnom glasniku“ br. 14, prestao je da važi Pravilnik o standardima kvaliteta rada ustanove („Službeni glasnik RS” , br. 7/11 i 68/12).

ISPIT ZA LICENCU DIREKTORA

U „Službenom glasniku RS“ broj 63 od 17. avgusta 2018. godine objavljen je Pravilnik o programu obuke i polaganju ispita za licencu direktora ustanove obrazovanja i vaspitanja. Ovaj podzakonski akt je stupio na snagu 25. avgusta 2018. godine, a ministar prosvete g. Mladen Šarčević je svim obrazovnovaspitnim ustanovama prosledio obaveštenje o načinu na koji će se u narednom periodu primenjivati ovaj pravilnik.

NAPREDOVANJE U ZVANJU

Potrebni OBRASCI za predaju dokumentacije za napredovanje u zvanju:

Radna biografija;
Oblici stručnog usavršavanja (po petogodišnjim ciklusima);
Samoprocena kompetencija;
Vrste aktivnosti za prvo zvanje;
Iniciranje i učestvovanje u podizanju kvaliteta pedagoške prakse (prvo zvanje);
Vannastavne aktivnosti

mogu se preuzeti sa sajta Školske uprave u Čačku http://www.skolskaupravacacak.rs/oblasti-rada/struno-usavravanje/1864-napredovanje-u-zvanju.html

PRAVILNIK o obavljanju društveno-korisnog rada

Objavljen je PRAVILNIK o obavljanju društveno-korisnog, odnosno humanitarnog rada („Sl.i glasnik RS“ broj 68/2018 od 30. 8. 2018.).

ПРАВИЛНИЦИ – ДИСКРИМИНАЦИЈА

Objavljen je Pravilnik o postupanju ustanove u slučaju sumnje ili utvrđenog diskriminatornog ponašanja i vređanja ugleda, časti ili dostojanstva ličnosti („Sl. glasnik RS“ broj 65/2018).

Objavljen je Pravilnik o bližim kriterijumima za prepoznavanje oblika diskriminacije od strane zaposlenog, deteta, učenika ili trećeg lica u u stanovi obrazovanja i vaspitanja („Sl.glasnik RS“ broj 22/2016).

ЗАЈЕДНИЧКИ РОДИТЕЉСКИ САСТАНАК III РАЗРЕДА

ЗАЈЕДНИЧКИ РОДИТЕЉСКИ САСТАНАК УЧЕНИКА III РАЗРЕДА КОЈИ ПУТУЈУ НА ЕКСКУРЗИЈУ у Италију, и једног родитеља биће одржан у петак 14.9.2018. године у 13.10 (после шестог часа) у фискултурној сали.

СТОМАТОЛОШКИ ПРЕГЛЕД СВИХ УЧЕНИКА III РАЗРЕДА

СТОМАТОЛОШКИ ПРЕГЛЕД СВИХ УЧЕНИКА III РАЗРЕДА обавиће се у среду 12.09.2018. године од 8 часова (почевши са првих 5 ученика III/1) у Гимназији у Ивањици.

СИСТЕМАТСКИ ПРЕГЛЕД III РАЗРЕД

СИСТЕМАТСКИ ПРЕГЛЕД САМО за ученике III разреда који путују на Екскурзију у Италију обавиће се у Дому здравља у Ивањици по следећем распореду:

III/1 и III/2 уторак 11.09.2018. године у 13 часова
III/3 среда 12.09.2018. године у 13 часова
III/4 четвртак 13.09.2018. године у 13 часова

Ученици су у обавези да понесу оверене здравствене књижице и Здравствене листове које претходно попуњавају родитељи. У ДОМ ЗДРАВЉА СА УЧЕНИЦИМА ИЋИ ЋЕ ОДЕЉЕЊСКИ СТАРЕШИНА ИЛИ ПРЕДМЕТНИ НАСТАВНИК (часа којег ученици губе).

ПРИЈЕМ УЧЕНИКА ИТ СМЕРА 2.9.2018. у 12 часова

Пријем ученика ИТ смера биће у недељу 2. септембра 2018. године у 12 часова.

Академија Филиповић из Јагодине за ученике ИТ смера одржаће презентацију Образовног софтвера МозаБук који ће се од школске 2018/19. године, користити у настави Гимназије у Ивањици.

МОЗАБУК ОБРАЗОВНИ ПРЕЗЕНТАЦИОНИ СОФТВЕР

Гимназија у Ивањици од школске 2018/19. године користиће у настави Образовни софтвер МозаБук. МозаБук пружа разне могућности за школске часове: илустрације, анимације, маштовите презентације.

Занимљиви интерактивни елементи и уграђене апликације за развој способности, за илустрације и за експериментисање, које ће се допасти ученицима и помоћи ће им у лакшу обраду градива.

Медиотека мозаБоок-а садржи више од хиљаду интерактивних 3Д модела, више стотина образовних видео и аудио снимака, задатака, који ће пробудити интересовање ученика за градивом.

МозаБук се једнако може користити на интерактивној табли и на обичном рачунару.

Наставници могу лако задати домаће задатке, које ће ученици решавати од куће, онлајн.

СВЕЧАНИ ПРИЈЕМ УЧЕНИКА I РАЗРЕДА

Свечани пријем ученика првог разреда је у понедељак 3. септембра 2018. године у 7:45 (фискултурна сала). У школској 2018/19. години Гимназија у Ивањици уписала је 5 одељења и то: 3 одељења општег смера, 1 одељење друштвено – језичког смера и 1 одељење информатичког смера.

ЗАЈЕДНИЧКИ РОДИТЕЉСКИ IV РАЗРЕД

ЗАЈЕДНИЧКИ РОДИТЕЉСКИ САСТАНАК УЧЕНИКА IV РАЗРЕДА КОЈИ ПУТУЈУ НА ЕКСКУРЗИЈУ и једног родитеља биће одржан у понедељак 3.9.2018. године у 13.10 (после шестог часа) у фискултурној сали.

СТОМАТОЛОШКИ ПРЕГЛЕД СВИХ УЧЕНИКА IV РАЗРЕДА

СТОМАТОЛОШКИ ПРЕГЛЕД СВИХ УЧЕНИКА IV РАЗРЕДА обавиће се у понедељак 3.9.2018. године од 8 часова (почевши са првих 5 ученика IV/1) у Гимназији у Ивањици.

Ученици су у обавези да понесу оверене здравствене књижице.

СИСТЕМАТСКИ ПРЕГЛЕД IV РАЗРЕДА (Екскурзија)

Обавезан СИСТЕМАТСКИ ПРЕГЛЕД САМО за ученике четвртог разреда који путују на Екскурзију у Будимпешту обавиће се у Дому здравља у Ивањици по следећем распореду:

IV/1 среда 29.08.2018. године у 12 часова
IV/2 четвртак 30.08.2018. године у 12 часова
IV/3 петак 31.08.2018. године у 12 часова

Ученици су у обавези да понесу оверене здравствене књижице и здравствене листове које претходно попуњавају родитељи.

Августовски испитни рок

Пријава испита је у понедељак 27.08.2018. г. од 10-12 часова код седкретара школе.

Упис ванредних ученика је у петак 31.08.2018. г. код секретара школе.

ЛИСТА СЛОБОДНИХ РАДНИХ МЕСТА У ШКОЛАМА

Листу слободних радних места у школама , Листу запослених за чијим радом је престала потреба (технолошких вишкова) и Листу запослених са непуним радним временом можете погледати на линку http://liste.mpn.gov.rs