Прва генерација 1920-21

ВИША ОСНОВНА ШКОЛА У ИВАЊИЦИ 1920-1923

Прва школска година 1920-1921

Више основне школе у Ивањици, отворене одлуком Господина министра просвете ОНБр.:20740 од 2. јула 1920. год Министар Просвете Ф. Светозар Прибићевић

Управа и наставничко особље:

1. Г. Радул Перишић, постављен је за наставника ове школе одлуком Господина министра просвете од 28. јула 1920. год ОНБр.:22795, а одлуком ОНБр.:33915 од 30 септембра 1920 год. и ѕа управитеља. На раду у овој школи је од 1.септембра 1920. год. Предаје:Веронауку, Рачун, Природне науке, Домаћу економију с Хигејеном и Гимнастику.

2. Г. Петар С. Јокановић, постављен је за наставника ове школе одлуком Господина министра просвете од 19. јула 1920. ОНБр:19379. На раду у овој школи је од 1.септембра 1920.год. Предаје: Српски језик, Француски језик, Географију, Књиговодство и Краснопис. Одлуком Господина Министра просвете од 23 новембра 1920. год. ОНБр.: 44154 постављен је за школског надзорника среза Старовлашког. Разрешен од дужности наставника ове школе 2. децембра 1920. год.

3.Г. Милисав В. Арсовић постављен је за наставника ове школе одлуком Господина министра просвете од 23. јануара 1921 год ОНБр. 1958.На раду у овој школи је од 15. фебруара 1921.год. Предаје: Српски језик, Географију, Трговинско књиговодство и Трговачу кореспонденцију.

4. Г. Божидар Ј. Томић постављен је за наставника ове школе одлуком Господина министра просвете од  23. јануара 1921. год ОНБр. 1958. На раду у овој школи је од 18. фебруара 1921.год. Предаје: Геометрију, Певање, Ручни рад са цртањем и Краснопис.

5. Г.Радослав Јојић, студент права хонорарно предаје Француски језик

6.Г-ца Милица Лазићева, учитељица Радничке Школе хонорарно предаје Женски ручни рад.

Редброј Име и презиме ученика Место рођења Дан,месец и година рођења Име и   презиме родитеља или стараоца њихово занимање
 1 Анка Караклајићева Ивањица 22.јуни.1907. Пок. Владимир Караклајић,учитељ
 2 Боривоје Јеремић Ивањица 22.октобар 1907. Радојица Јеремић, трговац
 3 Бранко Јеремић Ивањица 8. априла1909. Радојица Јеремић, трговац
 4 Вељко Радојевић Ивањица 22. новембар 1908. Алекса Радојевић, трговац
 5 Војислав Вуковић Ивањица 16. април 1906. Пок. Радисав Вуковић, трговац
 6 Даринка Салевићева Ивањица 30. јуни 1909. Тихомир Салевић, берберин
 7 Достана Јанковићева Сјеница 15. март 1907. Станко Јанковић, кројач
 8 Драгомир Милинковић Глеђица 6.новембар 1906. Пок. Вукоман Милинковић, земљорадник
 9 Душан Поповић Ивањица 27. октобар 1907. Пок. Михаило Поповић, кафеџија
 10 Душан Ћурчић Ровине Војислав Ћурчић, земљорадник
 11 Жарко Лазовић Прилике 11. септембар 1908. Јовић Лазовић, механџија
 12 Жарко Пејовић Вионица 22. септембар 1906. Витомир Пејовић, земљорљник
 13 Лепосава Милутиновић Ивањица 9. јула 1906. Антиније Милутиновић, трговац
 14 Милан Пурић Ивањица 4. април 1909. Живко Пурић, трговац
 15 Миленија Пржуљевићева Ивањица 17. август 1907. Пок. Сава Пржуљевић
 16 Милисав Гвозденовић Дубрава 10.фебруар 1906. Божидар Гвозденвић, земљорадник
 17 Милојко Маловић Прилике 3. фебруар 1908. Милета Маловић, земљорљдник
 18 Милорад Гавриловић Ивањица Пок. Милош Гавриловић, кафеџија
 19 Миљко Мојсиловић Радаљево 7. август 1906. Чедомир Мојсиловић, земљорадник
 20 Миодраг Шолајић Ивањица 27. јуни 1907. Милован Шолајић, земљорадник
 21 Михаило Гиздавић Ивањица Пок. Марко Гиздавић, трговац
 22 Михаило Перишић Ивањица 8.новембар 1906. Радул Перишић, учитељ
 23 Михаило Поледица Ивањица 18. август 1908. Рајко Поледица, пекар
 24 Михаило Пурић Ивањица 10.октобар 1907. Живко Пурић трговац
 25 Момир Маслар Дубрава 21.фебруар 1908. Милвоје Маслар, земљорљдник
 26 Недељко Стефановић Шуме Владимир Стефановић, земљорадник
 27 Новак Маслар Дубрава 21.фебруар 1908. Миливоје Маслар, земљорљдник
 28 Олга Павићевићева Ивањица 18. децембар 1908. Милош Павићевић, кафеџија
 29 Паулина Михаиловићева Ивањица 6 .јул 1908. Арсеније Михаиловић, столар
 30 Петар Радивојевић Ивањица 16.јануар 1907. Пок. Вељко Радивојевић
 31 Радоје Јовановић Прилике 22.март 1906. Велимир Јовановић, земљорадник
 32 Радивоје Перишић Ивањица 1.фебруар 1908. Радул Перишић, учитељ
 33 Радивоје Рашковић Рашка 22. август 1908. Богољуб рашковић, кафеџија
 34 Радојко Јевтовићева Ивањица 22. мај 1910. Сава Јефтовић, надничар
 35 Радојко Дрндаревић Ивањица 20. мај 1907. Милош Дрндаревић, опанчар
 36 Радојко Томић Богојевићи 28. јануар 1907. Михаило Томић, земљорадник
 37 Радомир Курћубић Ивањица 1 фебруар 1906. Ристо Курћубић, трговац
 38 Радослав Спасовић Ивањица Вукашин Спасовић, трговац
 39 Радмила Ђокићева Ивањица 15. август 1908. Алекса Ђокић, монтер
 40 Радмила Лукачевићева Ивањица 23. мај 1909. Гавро Лукачевић, столар
 41 Слободан Стамболић Брезова 24. мај 1907. Миленко Стамболић, механџија
 42 Спасоје Гвозденовић Дубрава 7.јун 1907. Обрад Гвозденовић, земљорадник
 43 Татомир Ђоковић Радаљево 18.фебруар 1908. Радосав Ђоковић, земљорадник
 44 Цветко Велимировић Ивањица 12. април 1908. Милош Велимировић, шпекулант
 45 Благоје Павићевић 19. септембар 1910 Јован Павићевић, служитељ
 46 Живорад Борисављевић Бедина Варош 1. март 1905. Јанићије Нешовановић, земљорадник
 47 Милан Ристић Рокци 29. март 1908. Љубомир Ристић, земљорадник
 48 Милоје Поповић Ивањица Јован Поповић, свештеник
 49 Милорад Караклајић Ивањица 28. октобар 1907 Владимир Караклајић, ковач

1.септембра 1920.год                                                               Управитељ

у Ивањици                                                                              Рад. Перишић

 

Наставници

Милисав В. Арсовић

Божидар  Ј. Томић

Оставите одговор