Знањем мењамо све(т)

Знањем мењамо све(т) нова је национална кампања Министарства просвете, науке и технолошког развоја и Делегације Европске уније у Србији, која се реализује у октобру 2021. године. Циљ кампање је да представи најважније резултате реформе образовања у претходном периоду, кроз примере добре праксе и представљање успеха појединаца који су кроз образовање стекли знања и вештине за остваривање личног и професионалног развоја. Такође, циљ кампање је да јавности приближи стратешке циљеве нове Стратегије развоја образовања до 2030. године, и позове стручну јавност, као и све грађане и грађанке, да допринесу њеној реализацији. Реформа образовања усмерена је на повећање квалитета образовања и укључивање сваког детета у процес наставе и учења који су усмерени ка исходима, као и усклађивање образовања у складу са интересовањима ученика и потребама тржишта рада.

Кампању финансијски подржава Европска унија кроз пројекат РЕДИС 2030. Европска унија, као највећи донатор у Србији, подржава модернизацију система образовања и усклађивање са стандардима и праксама земаља ЕУ. Од 2003. године, ЕУ је донирала више од 100 милиона евра за реформу сектора образовања.

Оставите одговор