OДЕЉЕЊЕ ЗА УЧЕНИКЕ СА ПОСЕБНИМ СПОСОБНОСТИМА ЗА БИОЛОГИЈУ И ХЕМИЈУ

Министарство просвете, науке и технолошког развоја Број 022-05-00101/94-03 од 27.10.2021. године, верификовало је Гимназији у Иваљици Наставни план и програм за ученике са посебним способностима за биологију и хемију.

Одељења за ученике са посебним способностима за биологију и хемију у гимназијама омогућавају ученицима да стичући знања из биологије и хемије по посебном програму у специјализованом одељењу са максимално 20 ученика, а на часовима лабораторијских вежби максимално 10 ученика у групи.

Развијање научне писмености и вештина за лабораторијски рад, истраживање својстава супстанци и праћење хемијских и биолошких промена омогућиће ученицима да буду врло успешни студенти медицине, стоматологије, ветерине, пољопривреде, фармације, хемије, билогије, физичке хемије, технологије и сродних факултета.

За упис у ово одељење заинтересовани осмаци полажу пријемни испит на коме решавају тест из биологије или тест из хемије, а уколико желе, могу радити и оба теста.

Оставите одговор