ПРАВДАЊЕ ИЗОСТАНАКА

Као меру за смањење броја изостанака, Наставничко веће Гимназије у Ивањици на седници одржаној 26.06.2020. године, донело је следећу Одлуку:

1. Изостанке ученика правда родитељ у року од 8 дана доласком у школу искључиво са лекарским оправдањем. Одељењски старешина чува оправдања до краја школске године. Гимназија ће у сарадњи са Домом здравља у Ивањици радити ревизију оправдања (проверу)
2. Родитељ може у току школске године ученику оправдати три дана (без лекарског оправдања), доласком у школу и попуњавањем писане Изјаве. Изјаве родитеља чува одељењски старешина до краја школске године
3. Ученици који се пласирају на Окружно такмичење имају право на 1 слободан дан, а ученици који се пласирају на Републичко такмичење имају право на 3 слободна дана за припрему такмичења (изостанак ученика правда одељењски старешина на основу резултата на такмичењу, и Календара такмичења и смотри ученика средњих школа).
4. Учешће ученика на спортским такмичењима или припремама клуба, правда се овереном потврдом председника клуба или Спортског савеза општине Ивањица (потврде чува одељењски старешина до краја школске године)
5. Добровољни даваоци крви имају оправдана два узастопна дана за сваки случај добровољног давања крви, рачунајући и дан давања крви (Закон о раду члан 77, Службени гласник 24/2005, … 95/2018)

Оставите одговор