ДЕЖУРСТВО УЧЕНИКА III И IV РАЗРЕДА

Као меру за смањење броја изостанака, Наставничко веће Гимназије у Ивањици на седници одржаној 19.06.2020. године, донело је следећу Одлуку:

Од 1. септембра школске 2020/21. године ученици III IV разреда. Дежураће помоћни радници на два улаза у зидану и монтажну школу.

Оставите одговор