ОПЕРАТИВНИ КАЛЕНДАР РАДА IV РАЗРЕД

ОПЕРАТИВНИ КАЛЕНДАР РАДА IV РАЗРЕД:

25.05.2020. понедељак Седнице Одељењских већа IV разредa (електронске седнице)
1. Одељењске старешине да направе списак ученика по предметима, који би долазили у школу 01-03.06.2020. године, да усмено одговарају у школи за већу закључну оцену, где за то има елемената. На основу ових података школа прави распоред долазака ученика и наставника у периоду од 01-03.06.2020. године, од 8 до 20 часова.
2. Списак ученика који полажу разредни испит (страни језици); Списак неоцењених ученика
3. Предлог ученика за награђивање: ученици који су током школовања освојили једно од прва три места на Републичким такмичењима, одлични ученици, носиоци дипломе „Вук Караџић“, ученик генерације, спортиста генерације,…
01-03.06.2020. понедељак – среда Долазак ученика завршних разреда, где има елемената за већу закључну оцену (усмено одговарање у школи)
02.06.2020. уторак Разредни испит (страни језици) у 12 часова
03.06.2020. среда Седница Одељењског већа IV разреда (IV/1 у 10, IV/2 у 10.30, IV/3 у 11.00. и IV/4 у 11.30)
03.06.2020. среда Седница Наставничког већа у 12 часова
03.06.2020. среда од 14 часова Припремна настава за неоцењене ученике IV разреда (10% од годишње норме часова)
04.06.2020. четвртак Подела сведочанстава, Пријављивање матурског и предаја матурских радова (IV/1 у 10, IV/2 у 10.30, IV/3 у 11.00. и IV/4 у 11.30)
05.06.2020. петак Матурски српски језик (ПЕТАК у 8.00)
08.06.2020. понедељак Матурски енглески језик или математика (ПОНЕДЕЉАК у 8.00)
10.06.2020. среда Матурски изборни предмет (СРЕДА у 8.00)
11.06.2020. четвртак Седница Испитног одбора (Наставничко веће, ЧЕТВРТАК у 8.00)
12.06.2020. петак Подела сведочанстава и диплома

Оставите одговор