ОДОБРЕН ПРОЈЕКАТ ПОВЕЗАНЕ ШКОЛЕ

ПРОЈЕКАТ ПОВЕЗАНЕ ШКОЛЕ; Министарство трговине, туризма и телекомуникација у сарадњи са Министарством просвете, науке и технолошког развоја реализује пројекат изградње бежичне локалне рачунарске мреже у школама у Републици Србији под називом „Развој информационо-комуникационе инфраструктуре у установама образовања, науке и културе – Повезане школе – фаза 2“.

Циљ пројекта је унапређење информационо-комуникационе инфраструктуре у установама образовања изградњом бежичне локалне рачунарске мреже у складу са највишим стандардима у овој области. Пројектом је предвиђено покривање свих наставних просторија (учионице, кабинети, лабораторије…) као и одређених ненаставних (зборница, административне просторије, библиотека…) бежичним сигналом док ће такође бити изграђена и кабловска инфраструктура до сваке од учионица, а у рачунарским кабинетима планира се развод мрежних каблова (уколико исти не постоји) до сваког рачунара. Пројекат ће бити реализован у фазама у наредне две године док је планирано да се бежична локална рачунарска мрежа (WLAN) изгради у оквирно 450 школа најкасније до 01.09.2020. године.

Пројекат за извођење Гимназије у Ивањици 163-1098, одобрен је 12.05.2020. године.

Оставите одговор