ДР МИРЈАНА (ПОЛЕДИЦА) РАДОВАНОВИЋ

Мирјана (Поледица) Радовановић рођена је 14. јула 1984. године у Ивањици, где је завршила oсновну школу и Гимназију. Агрономски факултет у Чачку Универзитета у Крагујевцу уписала је школске 2003/2004. године, а дипломирала 2008. године на смеру Технологија пољопривредних и прехрамбених производа са просечном оценом 9,15. Докторске студије уписала је 2008/2009. године на Технолошко-металуршком факултету Универзитета у Београду, смер Биохемијско инжењерство и биотехнологија (просечна оцена 9,73).

Докторску дисертацију под називом „Имобилизација алфа-амилазе на полианилину и магнетним честицама модификованим полианилином“ одбранила је 12.09.2018.године.
Од 2008. године запослена је на Агрономском факултету у Чачку Универзитета у Крагујевцу, тренутно у звању доцента (ужа научна област Технологија биљних сировина) на предметима: Технологија угљених хидрата и Технологија уља и масти.

Током досадашњег истраживачког рада била је ангажована на пројектима: Министараства просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије „Развој нових инкапсулационих и ензимских технологија за производњу биокатализатора и биолошки активних компоненти у храни у циљу повећања њене конкурентности, квалитета и безбедности“ (III 46010) и у оквиру TEMPUS програма на пројекту Building capacity of Serbian Agricultural Education to link with Society, CaSA 544072-TEMPUS-1-2013-1-RS-TEMPUS-SMHES (2013 – 4604 / 001 – 001). Обjaвилa je 4 нaучнa рaдa на SCI листи као и више домаћих и међународних конгресних сaoпштeњa.

Удата је и мајка двоје деце.
Браво Мирјана!

Оставите одговор