Обука запослених у основним и средњим школама – Селфи

У складу са Планом приоритетних циљева и активности свих органа државне управе и служби Владе за унапређење ИТ сектора у Србији и Акционим планом за спровођење програма Владе, Завод за вредновање квалитета образовања и васпитања у сарадњи са ресорним министарством је развио обуку под називом Обука запослених у основним и средњим школама за примену инструмента за самовредновање и процену дигиталних капацитета школе – Селфи. Обука има за циљ да олакша школама да планирају и реализују самовредновање дигиталне зрелости школа уз помоћ Селфи инструмента.

Оставите одговор