КОЈА ЈЕ ДОБИТ ЗА УЧЕНИКЕ ПРВОГ РАЗРЕДА

⇨Развијање вештина неопходних за живот и рад у XXI веку
⇨Припрема за наставак школовања и живот и рад у времену брзих научних, техничких и технолошких промена
⇨Већа мотивација за учењем
⇨Усмеравање ученика ка избору будућег занимања

Оставите одговор