АНАЛИЗА УПИСА УЧЕНИКА ПРВОГ РАЗРЕДА

Планом уписа за школску 2018/19. годину предвиђен је упис 5 одељења Гимназије у Ивањици: 3 одељења општег смера (90 ученика), 1 одељење друштвено – језичког смера (30 ученика) и 1 одељење ученика са посебним способностима за рачунарство и информатику (20 ученика).

Oпшти смер уписано је 87 ученика (1 ученица је уписана одлуком окружне уписне комисије 9.7.2018. године). Овај смер уписало је 13 ученика са дипломом „Вук Караџић“. Енглески језик, као први страни језик уче сви ученици. Други страни језик: 80 ученика учи француски, 6 ученика учи руски језик и 1 ученица учи немачки језик. Што се тиче обавезних изборних предмета: 83 грађанско васпитање и 4 верска настава. Изборни програми (од понуђених 4 ученик је морао да изабере 2): Примењене науке 2 ученика, Језик медији и комуникација 85 ученика, Здравље и спорт 83 ученика и Појединац, група и друштво 4 ученика.

Друштвено језички смер уписао је 21 ученик. Овај смер уписала су 2 ученика са дипломом „Вук Караџић“. Енглески језик, као први страни језик уче сви ученици. Други страни језик: 20 ученика учи француски, 1 ученик учи руски језик. Што се тиче обавезних изборних предмета: 17 грађанско васпитање и 4 верска настава. Изборни програми (од понуђених 4 ученик је морао да изабере 2): Језик медији и комуникација 21 ученик и Здравље и спорт 21 ученик.

Информатички смер уписало је свих 20 ученика (максимални број ученика у овом смеру је 20). Овај смер уписало је 12 ученика са дипломом „Вук Караџић“. Енглески језик, као први страни језик уче сви ученици. Други страни језик сви ће учити француски језик. Што се тиче обавезних изборних предмета: 13 грађанско васпитање и 7 верска настава.

Што се тиче анализе по школама из којих су ученици дошли: ОШ „Милинко Кушић“ 67 ученика, ОШ „Кирило Савић“ 28 ученика, ОШ „Сретен Лазаревић“ Прилике 10 ученика, ОШ „Проф. др Недељко Кошанин“ 4 ученика, ОШ „Вучић Величковић“ Међуречје 1 ученик, ОШ „Стеван Чоловић“ Ариље 1 ученик, ОШ „Лепосавић“ Лепосавић 1 ученик и ОШ „Горачићи“ Горачићи 1 ученик. Такође, 15 ученика који су завршили VIII разред у Гимназији у Ивањици у одељењу за надарене ученике из математике су наставили школовање у нашој школи.

Оставите одговор