РЕАЛИЗАЦИЈА ПРОГРАМА НАСТАВЕ И УЧЕЊА

⇨Реализација програма наставе и учења усмерена на:
• ученика и учење путем откривања, истраживања, рада на пројекту, самосталног и групног рада, дебатовања, вршњачког учења, размене искуства, самопроцењивања и др.
• међупредметни приступ настави и учењу који превазилази границе појединачних наставних предмета и у коме се појединачни наставни садржаји организују, повезују у смислене целине;

⇨Вредновање постигнућа ученика у циљу веће мотивисаности за учење и напредовања, вредновање применом различитих техника и употребом разноврсних инструмената за вредновање.

Општа матура на државном нивоу која ученику омогућава наставак школовања на наредном, универзитетском нивоу (општа матура само ученицима гимназије омогућава упис на било који факултет)

Оставите одговор