ШТА ЈЕ НОВО У ГИМНАЗИЈИ ОД 1. СЕПТЕМБРА 2018.

⇨План наставе и учења за први разред гимназије који подразумева обавезне наставне предмете и изборне програме. Настава једног броја наставних предмета реализоваће се путем часова терорије и вежби.

⇨Програм наставе и учења за први разред гимназије је усмерен на развијање компетенција ученика и њихово оспособљавање да у реалној животној ситуацији, оно што је научено, што се темeљи на знању примене, употребе одговорно, ефикасно и умешно.

Развој компетенција доприноси и развоју вештина неопходних за живот у XXI веку и то: вештине учења које подразумевају критичко и креативно мишљење, комуникацију и сарадњу; писменост која подразумева информациону, медијску, технолошку, финансијску, грађанску и здравствену писменост; животне вештине доприносе бољем квалитету живота и професионалне каријере.

Оставите одговор