ДОЦ. ДР ИРИНА МИЛУТИНОВИЋ

Ирина Милутиновић рођена је 05.06.1978. године у Ивањици. Основну школу и Гимназију завршила је у Ивањици. Као ученик ивањичке Гимназије освојила је другу награду на „Дисовом пролећу“, а на крају школовања била је носилац Вукове дипломе и ученик генерације. Школовање је наставила на Филолошком факултету у Београду (Катедра за општу књижевност и теорију књижевности) и завршила га 2004. године, када стиче звање дипломираног филолога опште књижевности и теорије књижевности. Магистарску тезу, под називом „Социокултурни учинци виртуелног комуницирања посредством интернета у Србији“, одбранила је 15. јула 2010. године на Факултету политичких наука Универзитета у Београду, стекавши звање магистра политичких наука.

Докторску дисертацију под називом „Настанак и развој регулације радио-дифузије у Србији“ одбранила је две године касније, 18. октобра 2012. године, чиме постаје доктор политичких наука. Од 2004. до 2014. године била је запослена у Издавачкој делатности Мегатренд универзитета у Београду, на пословима уредника и лектора. Изабрана је у звање научног сарадника Института за политичке студије у Београду. Од 2014. до 2016. године је у звању доцента за ужу научну област Култура, на Факултету за културу и медије у Београду била ангажована на предметима Историја културе и цивилизације, Менаџмент у издавачкој делатности и Савремени медијски системи.

Од 2016. године запослена је на Институту за европске студије у Београду, у звању научног сарадника, где је и председник Научног већа. Објавила је књиге Медијска политика и пракса – Европа и Србија, Регулатива радио-дифузије у Србији и Шездесет година Сајма књига у штампаним медијима. Ангажована је као аутор и уредник по позиву издавачке куће Nova Science Publisher, са седиштем у Њујорку. Члан је редакције часописа Хуманистика. Говори енглески и користи руски језик. Објавила је преко 25 радова у научним часописима.

Оставите одговор