РЕАЛИЗОВАН ПРОЈЕКАТ ПОВЕЗАНЕ ШКОЛЕ

Министарство трговине, туризма и телекомуникација у сарадњи са Министарством просвете, науке и технолошког развоја реализује пројекат изградње бежичне локалне рачунарске мреже у школама у Републици Србији под називом „Развој информационо-комуникационе инфраструктуре у установама образовања, науке и културе – Повезане школе – фаза 2“.

Циљ пројекта је унапређење информационо-комуникационе инфраструктуре у установама образовања изградњом бежичне локалне рачунарске мреже у складу са највишим стандардима у овој области.

У Гимназији у Ивањици пројектом је реализовано покривање свих наставних просторија (учионице, кабинети, лабораторије, припреме,…) као и одређених ненаставних (зборнице, административне просторије, библиотека,…) бежичним сигналом, а изграђена је и кабловска инфраструктура до сваке од учионица и кабинета. У рачунарским кабинетима разведени су  мрежни каблови до сваког рачунара (рачунарска мрежа урађена је и у 2 нова кабинета за рачунарство и информатику).

БРЗИНА ИНТЕРНЕТА У КАБЛОВСКОЈ ИНФРАСТРУКТУРИ ЈЕ 1000 Mb/s (хиљаду Mb/s).

БРЗИНА ИНТЕРНЕТА КОД БЕЖИЧНОГ СИГНАЛА ЈЕ 300 Mb/s.

Оставите одговор