ДР Урош Главинић

Имамо част да објавимо да је још један наш бивши гимназијалац постао доктор наука.

Урош М. Главинић одбранио је 25. 10. 2019. године на Факултету ветеринарске медицине Универзитета у Београду докторску дисертацију под називом: „Утицај различитих антимикробних препарата и адитива на експресију гена значајних за имунитет, оксидативни стрес и преживљавање пчела Apis mellifera инфицираних микроспоридијом Nosema ceranae“

Биографија

Урoш Главинић је рођен 7. јула 1988. године. Одрастао је, основну школу и гимназију завршио у Ивањици. Факултет ветеринарске медицине Универзитета у Београду (ФВМ УБ) је уписао 2007. године, а дипломирао 2013. године. Исте године уписао је докторске академске студије на ФВМ УБ. Положио је све испите предвиђене планом и програмом последипломских студија са просечном оценом 9,56. За време основних студија био је стипендиста Министарства просвете Републике Србије и Општине Ивањица и активиста у ученичком и студентском организовању. Био је у председник Ученичког праламента Гимназије Ивањица и у четири мандата студент продекан и оснивач Центра за научно истраживачки рад студената ФВМ УБ.
У септембру 2013. године запослио се као истраживач сарадник, а у септембру 2014. године изабран је у звање асистента на Катедри за биологију Факултета ветеринарске медицине Универзитета у Београду.
У оквиру TEMPUS програма 2016. године боравио је на стручном усавршавању на Универзитету у Болоњи (Италија), а у оквиру HORIZONТ 2020 и IAEA пројеката током 2017. и 2018. године на Универзитету у Цириху (Швајцарска).
Учествовао је на 8 међународних и домаћих научних и 8 иновационих пројеката. Као аутор или коаутор објавио је преко 60 научних и стручних радова, од којих је 21 у међународним часописима на SCI листи од тога 3 рада категорије М21а, 7 радова категорије М21, 8 радова категорије М22 и 2 рада категорије М23 са укупним IF 38,01, има преко 100 цитата и h index 7. депоновао је 35 секвенци у генској банци и објавио универзитетски практикум за предмет Зоологија на ФВМ УБ.

Оставите одговор