ДР БОЈАНА ЋЕТЕНОВИЋ

Бојана Ћетеновић рођена је 27. 01. 1984. у Ивањици, где је завршила основну школу и Гимназију као носилац Вукове дипломе. Стоматолошки факултет Универзитета у Београду уписала је 2003/2004., а дипломирала 2009. године са просечном оценом 9,29. Након завршених студија, обавила је приправнички стаж на Стоматолошком факултету Универзитета у Београду и положила стручни испит 2010. године.

Докторске академске студије на Стоматолошком факултету Универзитета у Београду уписала је 2010/11. године, изборно подручје Мултидисциплинарни приступ у решавању базичних и клиничких проблема у стоматологији (просечнa оценa 9,76). Докторску дисертацију под насловом Испитивање биокомпатибилности наноматеријала на бази калцијумсиликата и његовог утицаја на пулпо-пародонтално ткиво одбранила је 29.09.2016. године. У току студија била је добитник стипендија општине Ивањица, Регионалног центра за таленте у Чачку, Регионалне привредне коморе Ужице, Министарства просвете и спорта Републике Србије и Европског покрета FUTURIS. Успешно је обавила праксу на 6th Cytoskeleton Course на Институту Кири у Паризу (априла 2014. године).

У периоду од јануара 2012. године до маја 2016. године била је запослена на Стоматолошком факултету Универзитета у Београду и Факултету медицинских наука Универзитета у Крагујевцу као сарадник у настави на предметима Дечија и превентивна стоматологија и Ортопедија вилица. Од маја 2016. године запослена је на Институту за нуклеарне науке „Винча“ у звању научни сарадник.

Тренутно је ангажована као истраживач на пројекту Министарства просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије: Хемијско и структурно дизајнирање наноматеријала за примену у медицини и инжењерству и међународном пројeкту- Long Term Clinical Evaluation of a Posterior Glass Hybrid System vs. Composite Resin под покровитељством компаније GC Europe, где се бави испитивањем бикомпатибилности и биоактивности наноструктурисаних материјала на хуманим матичним ћелијама као и њиховом клиничком применом. Заменик је главног уредника међународног часописа Balkan Journal of Dental Medicine од јануара 2016. године и успешно се бави приватном стоматолошком праксом (специјалиста из области Ортопедија вилица).

До сада је објавила једно поглавље у врхунској монографији међународног значаја, више од 10 радова међународног значаја од којих су 8 на SCI листи, као и више од 20 домаћих и међународних конгресних саопштења. Награђена је првим наградама за усмене презентације радова Nanostructured Endodontic Materials Based on Highly Active Calcium Silicates-Biocompatibility Study (22 BaSS конгрес 2017., Солун- Грчка) и In vitro bioactivity of nanostructured materials mixed with different radiopacifiers using SCAP cells (23 BaSS конгрес 2018., Јаш- Румунија).

Члан је организација: Европске ортодонтске асоцијације, Европске академије дечје стоматологије, Балканске асоцијације стоматолога, Ортодонтског удружења Србије и Стоматолошке коморе Србије.

Браво Бојана!

Оставите одговор