РЕФОРМА ГИМНАЗИЈА СТАРТУЈЕ 1.9.2018.

САДАШЊИ ОСМАЦИ (школска 2017/18.) УЧИЋЕ ПО НОВИМ НАСТАВНИМ ПЛАНОВИМА РЕФОРМИСАНЕ ГИМНАЗИЈЕ ОД 1.9.2018. ГОДИНЕ.

У ПРВОМ РАЗРЕДУ школа са понуђене листе бира 4 изборна предмета а ученик мора изабрати 2 ПРЕДМЕТА КОЈЕ СЛУША СА ПО ЈЕДАН ЧАСA седмично (Предмети се оцењују бројчано).

1. Језик, медији и култура (учи се 2 године)
2. Појединац, група и друштво (учи се 2 године)
3. Здравље и спорт (учи се 2 године)
4. Примењене науке I (учи се 2 године)
5. Образовање за одрживи развој (учи се 4 године)
6. Уметност и дизајн (учи се 4 године)

У ТРЕЋЕМ РАЗРЕДУ школа са понуђене листе бира 5 изборних предмета а ученик мора изабрати 2 ПРЕДМЕТА КОЈЕ СЛУША СА ПО ДВА ЧАСА седмично (Предмети се оцењују бројчано).

1. Примењене науке II (у трећем и четвртом разреду овај предмет се дели на науке које усмеравају ученике ка медицинским наукама и науке које усмеравају ка техничким наукама)
2. Основи геополитике
3. Економија и бизнис
4. Религије и цивилизације
5. Методологија научног истраживања (укључује и статистику)
6. Савремене технологије
7. Уметност и дизајн (може учити од I до IV разреда)

Оставите одговор