РЕФОРМА ГИМНАЗИЈЕ СТАРТУЈЕ 1.9.2018.

САДАШЊИ ОСМАЦИ (школска 2017/18.) УЧИЋЕ ПО НОВИМ НАСТАВНИМ ПЛАНОВИМА РЕФОРМИСАНЕ ГИМНАЗИЈЕ.

Редефинисани наставни план, за сва три типа (општи смер, друштвено-језички смер и природно-математички смер) гимназија, уводи вежбе код једног броја обавезних наставних предмета (страни језик, биологија, хемија и др.) и нове изборне програме, поред постојећих (Грађанско васпитање/ Верска настава и Други страни језик).

Нови изборни програми су:

 • Језик, медији и култура;
 • Појединац, група и друштво;
 • Здравље и спорт;
 • Образовање за одрживи развој;
 • Уметност и дизајн;
 • Примењене науке (у трећем и четвртом разреду овај предмет се дели на науке које усмеравају ученике ка медицинским наукама и науке које усмеравају ка техничким наукама),
 • Уметност и дизајн;
 • Основи геополитике;
 • Економија и бизнис;
 • Религије и цивилизације;
 • Методологија научног истраживања;
 • Савремене технологије

Новине имају за циљ повећање квалитета, релевантности и ефикасности општег средњег образовања, повећање обухвата ученика општим средњим образовањем и васпитањем, развијање компетенција ученика и припрему за живот у 21. веку, живот у свету честих и брзих промена.

Оставите одговор