Објављен календар такмичења за ученике средњих школа за школску 2022/23. годину

Министарство просвете објавило је Календар смотри и такмичења за ученике основних школа за школску 2022/23. годину, као и Стручно упутство о организовању такмичења и смотри ученика основне и средње школе

Такмичења и смотре су ваннаставне активности које се организује у циљу вредновања и рангирања знања, умења и способности ученика из предмета, односно области предмета. Организаторе такмичења и смотри одређује министар календаром такмичења и смотри за сваку школску годину.

Календар се налази на сајту Министарства просвете https://prosveta.gov.rs/vesti/objavljen-kalendar-smotri-i-takmicenja-za-ucenike-osnovnih-skola-za-skolsku-2022-23-godinu/

Оставите одговор