Пројекат Erasmus + „OOP4fun – Objective oriented programing 4 fun“

Нaзив пројекта: Објектно оријентисано програмирање на „забаван“ начин – OOP4FUN / Object Oriented Programming for Fun – OOP4FUN
Донатор програм: Erazmus + Партнерство за сарадњу у школском образовању / Erazmus + Cooperation partnerships in school education – KA220-SCH
Главни носилац пројекта: ZILINSKA UNIVERZITA V ZILINE (E10209360 – Slovakia)

Партнери:
1. SVEUCILISTE U ZAGREBU (E10209270 – Croatia)
2. Srednja skola Ivanec, Varaždinska županija (E10136141 – Croatia)
3. UNIVERZITA PARDUBICE (E10206864 – Czech Republic)
4. Gymnazium, Pardubice, Dasicka 1083 (E10023868 – Czech Republic)
5. Obchodna akademia, Jesenskeho 259/6, Povazska Bystrica (E10043024 – Slovakia)
6. Hochschule fuer Technik und Wirtschaft Dresden (E10208281 – Germany)
7. UNIVERZITET U BEOGRADU, Fakultet organizacionih nauka Beograd (E10208240 – Serbia)
8. Gimnazija Ivanjica (E10202250 – Serbia)
9. Gymnasium Dresden-Plauen (E10278374 – Germany

Овај пројекат ће омогућити дубоко разумевање тренутног стања наставних планова и програма за наставу програмирања у средњим школама у пет европских земаља – Хрватска, Чешка, Немачка, Србија и Словачка.
Пројекат траје до 15. септембра 2024. године.

Оставите одговор