РОДИТЕЉСКИ САСТАНЦИ после првог класификационог периода школске 2022/23. године 17. и 18.11.2022. године

четвртак 17.11.2022. трећи разред у 17 часова
• III1 Кабинет за математику број 1,Зидана зграда – надоградња
• III2 Кабинет за историју, Зидана зграда – надоградња
• III3 Кабинет за математику број 2, Зидана зграда – надоградња
• III4 Кабинет за српски језик, Зидана зграда – надоградња
• III5 Кабинет за енглески језик, Зидана зграда – надоградња

четвртак 17.11.2022. четврти разред у 18 часова
• IV1 Кабинет за математику број 1,Зидана зграда – надоградња
• IV2 Кабинет за историју, Зидана зграда – надоградња
• IV3 Кабинет за математику број 2, Зидана зграда – надоградња
• IV4 Кабинет за српски језик, Зидана зграда – надоградња
• IV5 Кабинет за енглески језик, Зидана зграда – надоградња

петак 18.11.2022. први разред у 17 часова
• I1 Кабинет за математику број 1,Зидана зграда – надоградња
• I2 Кабинет за историју, Зидана зграда – надоградња
• I3 Кабинет за математику број 2, Зидана зграда – надоградња
• I4 Кабинет за српски језик, Зидана зграда – надоградња

петак 18.11.2022. други разред у 18 часова
• II1 Кабинет за математику број 1,Зидана зграда – надоградња
• II2 Кабинет за историју, Зидана зграда – надоградња
• II3 Кабинет за математику број 2, Зидана зграда – надоградња
• II4 Кабинет за српски језик, Зидана зграда – надоградња
• II5 Кабинет за енглески језик, Зидана зграда – надоградња

Оставите одговор