Др Весна М. Ђуровић

Весна М. Ђуровић рођена је 06.05.1985. године у Ужицу. Основну школу и Гимназију завршила је у Ивањици. Основне академске студије уписала је школске 2004/2005. године на Пољопривредном факултету, Универзитета у Београду, на Катедри за прехрамбену технологију, смер Прехрамбена технологија биљних производа и исте завршила 2009. године, са просечном оценом 9.08. Докторске академске студије на Агрономском факултету у Чачку, Универзитета у Кргујевцу уписала је школске 2014/2015. године. Положила је све испите са просечном оценом 9.67. Докторску дисертацију под називом „Антибактеријска и фитохемијска својства пшеничних клијанаца и њихов утицај на квалитет кекса“ одбранила је 10.09.2021. године и тиме стекла академски назив доктор биотехничких наука.

У период од 01.06.2011‒30.11.2012. године радила је на пројекту „Ариљска малина“ у Иновационом центру за пољопривреду у Ариљу као QMS менаџер. Од 1. априла 2015. године засновала је радни однос на Агрономском факултету у Чачку, на радном месту сарадник на пројекту финансираном од стране Министарства просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије. Учествује у реализацији лабораторијских и теоријских вежби из предмета Микробиологија, Индустријска микробиологија, Микроорганизми и алтернативна пољопривреда и Микробиологија хране на Основним академским студијама, као и на предметима Технологија микробиолошке производње, Санитарна микробиологија и Еколошка микробиологија на Mастер академским студијама.

У оквиру програма MUSA (Mobilitŕ Universitaria Sport e Alimentazione) и MOBIS (Mobilitŕ Incoming Studio) била је стипендиста Апулија Региона и боравила је у Фођи у Италији (Universitа degli Studi di Foggia – Dipartimento di Scienze Agrarie, degli Alimenti e dell’Ambiente, Foggia – Department of the Agricultural, Food and Environmental Sciences, University of Foggia) у летњем семестру 2017/18. академске године и током 5 месеци прошла је практичну обуку у Лабораторији за Индустријску микробиологију на Департману за пољопривреду, храну и екологију. Практична обука је укључивала конвенционалне и молекуларне микробиолошке методе: изолација и идентификација различитих сојева бактерија; екстракција ДНК применом различитих метода; квантификација ДНК помоћу Nano drop анализа; PCR метода, електрофореза.

Током досадашњег истраживачког рада била је ангажована на једном међународном, два домаћа научно истраживачка пројекта и једном стручно-апликативном пројекту. Из резултата досадашњег научно-истраживачког рада проистекао је већи број научних радова и саопштења.

Оставите одговор