Унапређивање критеријума оцењивања и формативног вредновања

Ове године, уз подршку Школске управе у Чачку, један од развојних приоритета Тима за унапређивање квалитета рада и развој установе ивањичке Гимназије односи се на унапређивање критеријума оцењивања и формативног вредновања.

Надовезујући се на претходно објављен чланак Развијање критеријума оцењивања, проф. Биљана Ајдачић (наставник српског језика и књижевности) и проф. Љубица Луковић (наставник биологије) послале су нам и примере својих листа за праћење напредовања и вредновање ученичких међупредметних компетенција, што са великим задовољством делимо са свим наставницима који, осмишљавајући и сами развноврсне инструменте (обрасце), желе да унапреде овај аспект наставе и учења.

Извор: Школска управа Чачак, https://www.skolskaupravacacak.rs/

Оставите одговор