ОДЕЉЕЊЕ III/3 НА ОНЛАЈН НАСТАВИ ОД 7.9.2021.

У складу са критеријумима исказаним у документу Министарства просвете, науке и технолошког развоја  “Препоруке за почетак Образовно васпитног рада у 2020/21 години“  (два потврђена случаја код ученика у једном одељењу/групи, уколико су ти ученици похађали наставу у периоду до 48 часова пре почетка симптома). Одељење III3 је на онлајн настави од 7.9.2021. године (онлајн настава трајаће 10 дана).

Оставите одговор