Литерарни конкурс „Идућ’ учи, у векове гледа“

Задужбина „Доситеј Обрадовић“ по седамнаести пут расписује литерарни конкурс „Идућ’ учи, у векове гледа“ за ученике средњих школа. Ове године ученици могу да пишу на теме по слободном избору или у договору са професорима.
Обим и форма рада су такође слободни (проза, поезија, драмски текст, есеј), а ученици инспирацију увек треба да траже у Доситејевом делу, речи и поруци. Обавезно доставити: име и презиме ученика, име и презиме професора, назив школе, место и контакт телефон. Крајњи рок за достављање радова је 18. мај 2021. године.

Радове слати на адресу: Задужбина „Доситеј Обрадовић“, Краља Милана 2, Објекат Ц, II спрат, 11000 Београд с напоменом – За литерарни конкурс и обавезно путем електронске поште: е-mail: info@dositejeva-zaduzbina.rs
Телефон за информације: 011/3282-240; 011/3282-254;

Оставите одговор