Јединствена Листа квалификација у Републици Србији

Министарство просвете, науке и технолошког развоја и Агенција за квалификације сачинили су јединствену Листу квалификација Републике Србије, у којој је обједињено више од 4000 квалификација за све нивое образовања.

Листа квалификација представља један од основних инструмената за праћење усклађености потреба тржишта рада и образовања, као и планирање и вођење јавних политика у области образовања и запошљавања. Информације на сајту http://www.mpn.gov.rs/objavljena-jedinstvena-lista-kvalifikacija-u-republici-srbiji/

Оставите одговор