МАТЕРИЈАЛ ЗА НАСТАВУ ИНФОРМАТИКЕ

На платформи нет.кабинет доступно је целокупно градиво информатике.

Кабинет је конципиран тако да се може користити и у редовној и онлајн настави за прва три разреда гимназије и у оквиру предмета Програмирање за прва два разреда ИТ смера.

Оставите одговор