Реализован Пројекат „Рачунарска опрема и намештај за 2 кабинета ИТ смера“

Пројектом је обухваћено опремање 2 КАБИНЕТА ЗА ИТ СМЕР (ученици са посебном способношћу за рачунарство и информатику) следећом опремом: 22 рачунара за ученике и професоре, 2 пројектора, 2 бела платна, 2 мултифункционална уређаја, 22 столова за рачунаре (ученици), 2 стола за професоре, 22 столице, 2 беле табле, 2 чивилука,…

Вредност Пројекта је 1.171.818,00 динара .Пројекат је финансирало Министарство просвете, науке и технолошког развоја из средстава за буџетску 2020. годину.

Оставите одговор