Упутство о мерама заштите здравља ученика

Препоруке за безбедан повратак у школе током трајања пандемије COVID-19:

1) Мере за смањење ризика уноса корона вируса у школску средину
• Родитељи морају свако јутро да проверaвају телесну температуру својој деци пред полазак у школу
• Ученици, наставно и ненаставно школско особље не долазе у школу уколико имају повишену телесну температуру и/или симптоме респираторне инфекције
На улазима у оба објекта Гимназије обезбеђено је бесконтактно мерење температуре ученика и запослених
2) Одржавање физичке дистанце
• Одржавати физичку дистанцу са другим особама у школи од најмање 1,5 метара.
• Избегавати физички контакт са другим ученицима.
• У учионицама је обезбеђен простор од 4m2 за једног ученика и једна клупа је предвиђена за једног ученика.
• Ученици не мењају учионице, тј. настава за једно одељење одвија се у истој учионици, осим за предмете за које су потребна посебна наставна средства.
• Обустављене су све активности код којих је могуће појачано стварање аеросола
• Забрањено је стварање гужве у свлачионицама
• У периоду непосредно пре и после наставе и између школских часова (мали и велики одмор) у школи и дворишту школе забрањено је веће окупљање ученика на једном месту и стварање гужве
• Одржавање физичке дистанце међу ученицима неопходно је и током малог и великог одмора. Ученици проводе велики одмор на отвореном (у школском дворишту) кад год то временске прилике дозвољавају.
• Коришћење тоалета – у тоалет улази онолико ученика колико има кабина
3) Ношење маски
• Маску ученик носи при уласку у школу све до доласка до своје клупе
• Маска се обавезно користи и приликом одговарања и сваког разговора
• Маска се обавезно користи и приликом било којег кретања ван клупе, приликом одласка на одмор или тоалет
• Ученици све време боравка у школи носе маску. Маска се може одложити у периоду када ученик седи у својој клупи и слуша наставу
• Током боравка у школи могуће је да се користи било која маска (хируршка, епидемиолошка или платнена), али она треба да се користи на исправан начин тако да покрива нос и уста
4) Редовно прање руку
• На свим улазима у школу и на излазу из фискултурне сале стоје дезинфекциона средства на бази од 70% алкохола (користити уз обавезни надзор дежурног наставника или лица које директор одреди). На свим местима за прање руку постављен је течни сапун
5) Исхрана ученика у школи
• Забрањено је међусобно дељење хране, пића или прибора за храну

Поступак са ученицима који имају симптоме респираторне инфекције са сумњом на инфекцију COVID 19:
1. Уколико се симптоми појаве ван школе, јавити се у COVID – 19 амбуланту надлежног Дома здравља. Не одлазити у школу и истовремено обавестити надлежну особу у школи. Даље пратити препоруке лекара
2. Уколико се симптоми појаве у школи, при свакој сумњи на постојање респираторне инфекције ученику одмах ставити маску и сместити га у просторију одређену за изолацију и обавестити родитеље и надлежни институт/завод за јавно здравље. О ученику, у соби за изолацију до доласка родитеља, брине једна особа користећи маску и рукавице, а просторија се након одласка детета чисти и дезинфикује

Оставите одговор