Правилници и програми у школској 2020/21.

Подсећамо вас на неколико битних правилника који се примењују почев од школске 2020/21. године:
ПРАВИЛНИЦИ
Правилник о изменама и допунама Правилника о протоколу поступања у установи у одговору на насиље, злостављање и занемаривање

ПЛАНОВИ И ПРОГРАМИ НАСТАВЕ И УЧЕЊА
Правилник о плану и програму наставе и учења за ученике седмог и осмог разреда основног образовања и васпитања са посебним способностима за математику
Правилник о плану и програму наставе и учења гимназије за ученике са посебним способностима за рачунарство и информатику

Оставите одговор