Оквир за процену капацитета ОШ и СШ за организовање наставе на даљину

Завод за вредновање квалитета образовања и васпитања припремио је и објавио документ Оквир за процену капацитета ОШ и СШ за организовање наставе на даљину у случају када је обустављен непосредни рад за ученицима, https://ceo.edu.rs/wp-content/uploads/2020/08/ZVKOV-Okvir-obrazovanje-na-daljinu.pdf

који би требало да буде полазна тачка за дефинисање стандарда квалитета рада образовних установа у случају када је обустављен непосредни рад са ученицима, затим да помогне у креирању индикатора за праћење и евалуацију рада школа, као и за израду препорука за образовне политике.

Оставите одговор