ФОРМИРАЊЕ ОДЕЉЕЊА I РАЗРЕДА

Формирањем одељења бави се педагошкo – психолошкa служба и Комисија за упис ученика.

При упису у Гимназију ученици у пријави за упис наводе смер за који се опредељују и стране језике које су учили у претходним разредима. Ови подаци су полазни критеријуми педагошко-психолошкој служби при формирању одељења. У Гимназији у Ивањици ученици настављају учење страних језика које су учили у основној школи.

Поред смера и страних језика, следећи критеријум је успех и то:
• Општи успех у основној школи
• Постигнути резултати на завршном испиту
• Постигнути резултати на такмичењима ученика основних школа
• Носиоци дипломе „Вук Караџић“ и ученици генерације биће равномерно распоређени по одељењима

Један од критеријумa при формирању одељења је и основна школа коју је ученик завршио (води се рачуна и о потребама ученика путника).
Последњи критеријум је пол ученика, тј. да буде уједначен број дечака и девојчица по одељењима (изузетак су деца близанци која морају бити у истом одељењу).

Ученици се опредељују за један од два обавезна Изборна предмет: грађанско васпитање или верска настава и два од понуђена четири Изборна програма.

Оставите одговор