ЗУОВ дигитална подршка наставној пракси за примену ИКТ-а

Завод за унапређивање образовања и васпитања у сарадњи са Уницефом, увидео је потребу да се наставницима пружи конкретна, перманентна и поуздана подршка у области коришћења и примене дигиталних алата у процесу наставе и учења.

Из тог разлога, на новом Националном образовном порталу, формиран је нови сервис за све образовно-васпитне установе и просветне раднике: ЗУОВ дигитална подршка.

ЗУОВ сервис дигиталне подршке пружа помоћ у планирању и реализацији процеса наставе и учења уз употребу ИКТ-а.

Информације на сајту: https://www.portal.edu.rs/podrska/

Оставите одговор