ПРЕПОРУКА САВЕТА РОДИТЕЉА – ЂАЧКИ ДИНАР

Савет родитеља Гимназије у Ивањици је на основу члана 28. Пословника о раду савета родитеља Гимназије у Ивањици, на седници одржаној 11.06.2020. године у присуству девет чланова, разматрајући пету тачку дневног реда јавним гласањем усвојио следећу

                                                            ПРЕПОРУКУ

Да ученици приликом уписа и први, други, трећи и четврти разред гимназије школске 2020/2021. године уплате износ од 1200 динара.

Овај износ обухвата куповину ђачких књижица, осигурање ученика годину дана 24 сата, без обзира да ли ученици у школи или не, набавку књига за одличне и награђене ученике, куповину сведочанства, диплома, уписница, исписница, бесплатно издавање потврда о редовном школовању током године, израду распореда часова, бесплатно коришћење библиотеке, куповину књига, лектира и часописа за потребе библиотеке, електронско штампање сведочанстава и диплома и унапређење наставе (замена тонера у ласерским штампачима, куповина папира за штампање, поправка рачунара, замена тастатура и мишева током школске године, штампа научних и семинарских радова ученика, замена и поправка оштећених клупа и столица, кречење учионица и унапређење образовно – васпитног рада).

Председник Савета родитеља, Данка Вучићевић

Оставите одговор