Обука за реализацију наставе оријентисане ка исходима учења

У новонасталој ситуацији и у складу са препорукама, Обука за реализацију наставе оријентисане ка исходима учења одвија се путем интернета. Обука је обавезна за све наставнике у основним и средњим школама у Републици Србији и спада у категорију обука од јавног интереса. Програм је одобрен од стране Министарства просвете и науке под бројем 153-02-00027/2017-07.

Завод за унапређивање образовања и васпитања је директорима школа које су укључене у трећи круг обука проследио обавештење са списком наставника који ће похађати обуку у термину од 18.5.2020. године.

Наставници ових школа дужни су да самостално попуне пријаву са личним подацима према упутствима које ће добити од директора своје школе. Обуку ће проћи следећи професори: Александар Митровић, Ана Стаменић. Драгана Секулић, Драган Раковић, Драгољуб Јанковић, Дуња Лугић, Душица Чакаревић, Зоран Вучетић, Љиља Ђоковић, Никола Милићевић, Жарко Чекеревац и Радица Чегањац.

Оставите одговор