ДР ДАНИЈЕЛА (КАРАЛИЋ) МИЈАТОВИЋ

Danijela (Karalić) Miljanović rođena je 30. 09.1984. u Ivanjici, gde je završila osnovnu školu i gimnaziju. Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu kao redovan student upisuje školske 2003/04. godine, а završava juna 2010. godine, sa prosečnom ocenom 9,69. U julu 2010. započinje obavezan lekarski staž u Kliničkom centru Srbija nakog koga 1. marta 2011. godine polaže državni ispit.

Doktorske studije Medicinskog fakulteta, Univerziteta u Beogradu, smer Molekularna medicina upisuje školske 2010/2011. godine. Doktorksu disertaciju pod nazivom „Uticaj infekcije virusom humane imunodeficijencije na genetičku varijabilnost kliničkih izolata BK i JC poliomavirusa” odbranila je 14.04.2016. na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Beogradu. Dr Danijela Miljanović je upisala specijalizaciju iz Medicinske mikrobiologije u decembru 2014. godine na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Beogradu i trenutno je na završnoj godini.

Od juna 2010. do jula 2011. Danijela Miljanović je volontirala u Virusološkoj laboratoriji, Instituta za mikrobiologiju i imunologiju, Medicinskog fakulteta Univerziteta u Beogradu. Od 1. jula 2011. godine zaposlena je kao istraživač pripravnik na Institutu za mikrobiologiju i imunologiju, Medicinskog fakulteta Univerziteta u Beogradu na projektu Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije pod nazivom „Medicinski značaj genetičke varijabilnosti virusa“ (OI175073). U zvanje istraživač saradnik izabrana je marta 2013. godine odlukom Naučnog veća Medicinskog fakulteta Univerziteta u Beogradu. Dr Danijela Miljanović je izabrana u zvanje saradnika u nastavi za predmet Mikrobiologija na Medicinskom fakultetu u Beogradu maja 2014. U zvanje asistenta za isti predmet izabrana je aprila 2016. godine, a reizabrana jula 2019.godine.

Dr Danijela Miljanović učestvuje u organizaciji i izvođenju seminarske i praktične nastave, kao i u praktičnim ispitima u okviru sledećih programa: integrisane akademske studije medicine (predmeti Mikrobiologija i Klinička mikrobiologija), specijalističke strukovne studije – Sestrinstvo, osnovne akademske studije – Sestrinstvo i poslediplomska nastava (specijalistička nastava i doktorske studije) kako na srpskom tako i na engleskom jeziku.

Značajan doprinos dala je i u pripremi izbornog predmeta iz oblasti virusologije u elektronskoj formi (Osnove molekularne virusologije), posebno u pripremanju on-line sadržaja. Takođe je učestvovala u kreiranju, pravljenu i sprovođenju obaveze u nastavi “Bezbednost u radu” za studente prve godine Medicinskog fakulteta u Beogradu u okviru Reticulum – Moodle programa.

Pored pedagoške aktivnosti, dr Danijela Miljanović je uključena i u obavljanje zdravstvene delatnosti Instituta za mikrobiologiju i imunologiju Medicinskog fakulteta Univerziteta u Beogradu u okviru virusološke dijagnostike i konsultativnog stručnog rada u ambulanti Instituta. Dala je poseban doprinos u unapređenju i uvođenju novih molekularnih procedura i metoda za dokazivanje humanih poliomavirusa JC virus i BK virusa (JCV i BKV) kod imunokompetentnih i imunokompromitovanih pacijenata. Takođe je zajedno sa saradnicima učestvovla u kreiranju i uvođenju molekularnih procedura za detekciju HCV kao i za određivanju genotipova i subtipova HCV.

Dr Danijela Miljanović je kao autor ili koautor učestvovala u izradi 35 naučne publikacije: 19 radova publikovanih u celini i 14 radova publikovanih u vidu izvoda, kao i jednog praktikuma i poglavlja u udžbeniku Medicinska mikrobiologija namenjenog studentima Medicinskog fakulteta. Takođe je recezent u nekoiko međunarodnih časopisa (Brazilian Journal of Microbiology, Journal of International Medical Research…). Takođe je recenzent studentskih naučno-istraživačkih radova u okviru Kongresa biomedicinskih nauka Srbije.

Udata je i majka jednog deteta.
Bravo Danijela!

Оставите одговор