НОРМА ИНФОРМАТИЧАРА У ИТ СМЕРУ 16 ЧАСОВА

Објављена допуна Правилника о педагошкој норми свих облика образовно-васпитног рада наставника и стручних сарадника у средњој школи 21.10.2019. године („Службени гласник – Просветни гласник РС“, број 15/19) којим је прописано следеће:

„У оквиру недељног пуног радног времена у одељењима која остварују наставни план и програм за гимназију за ученике са посебним способностима за рачунарство и информатику наставник има недељну норму часова: 16 из предмета примене рачунара, програмирања, рачунарских система, оперативних система и рачунарских мрежа, објектно оријентисаног програмирања, база података, програмских парадигми и веб програмирања.”

Ова одредба почиње са применом од 1. новембра 2019. године.

Оставите одговор