ДР МИРЈАНА ГЛИНТИЋ

Мирјана Глинтић рођена је 12. септембра 1986. године у Ивањици. Као носилац ,,Вукове дипломе“, у Ивањици је 2005. године завршила Гимназију, општи смер.

Правни факултет Универзитета у Београду уписала је школске 2005/06. године, где је и дипломирала 2010. године са просечном оценом 9,00. На матичном факултету је успешно окончала и мастер студије на трговинскоправном модулу. Докторске студије на Правном факултету Универзитета у Београду започела је 2012. године. Дана 27.09.2019. године одбранила је докторску тезу под називом „Правна природа права на исплату осигуране суме код осигурања лица“.

Након завршених основних студија, у фебруару 2011. године, засновала је радни однос на Институту за упоредно право у Београду. Течно говори енглески и немачки језик.

Током основних студија била је стипендиста Министарства просвете, општине Ивањица и Регионале привредне коморе Ужице. У последњих неколико година постала је стипендиста Немачке службе за међуакадемску размену (DААD), као и немачког Bundestag-a, Humboldt Universität-а, Freie Universität-а и Technische Univesität-а. Као стипендиста немачког парламента 2013. године успешно је окончала шестомесечну праксу у канцеларији посланика CDU-a, господина Јохана Вадепула.

Браво Миро!

Оставите одговор