ПРОЈЕКАТ ДРЖАВНА МАТУРА

Одлуком Министарства просвете, науке и технолошког развоја у сарадњи са пројектом „Унапређење квалитета образовања кроз увођење испита на крају средњег образовања” (Пројекат државна матуре) из узорка од 50 средњих општеобразовних школа за пилотирање процедура и садржаја матуре изабрана је Гимназија у Ивањици. Матура ће се полагати у складу са Правилником о програму опште и уметничке матуре (Службени гласник РС – Просветни гласник“, број 11/17), Стручним упутством за спровођење матуре, које је у усвајању, и планом рада у оквиру Пројекта државне матуре. Ученици III разреда полагаће пробну матуру.

Оставите одговор