DR DRAGAN STOJKOVIĆ

Dr Dragan Stojković rođen je 21.12.1983. godine u Ivanjici. Osnovnu školu i Gimnaziju završio je u Ivanjici. Ekonomski fakultet, smer Berze i berzansko poslovanje, završio je 18.04.2008. godine. Diplomirao je na nastavnom predmetu Osnove berzanskog poslovanja temom Listing Beogradske berze i dobio ocenu 10. Tokom osnovnih akademskih studija postigao je prosečnu ocenu 8.51. Za postignute rezultate tokom studija dobio je nagradu od Beogradske berze 2005. godine. Više puta nagrađivan je i od Ekonomskog fakulteta u Kragujevcu.

Početkom 2011. godine bio je angažovan kao predavač na kursu Osnove berzanskog poslovanja koji je održan na Ekonomskom fakultetu u Kragujevcu u okviru Tempus projekta Development of Lifelong Learning Framework in Serbia. Tokom 2012. godine bio je angažovan pri projektu The role of a stock exchange in transition economies čiji je noslilac Cracow University of Economics. Na Beogradskoj berzi uspešno je završio dva kursa, Fundamentalna i tehnička analiza cena akcija 2011. godine i Korporativno upravljanje 2018. godine.

Doktorske studije, modul Makroekonomija, završio je na Ekonomskom fakultetu u Kragujevcu. Doktorsku disertaciju pod naslovom Svetska finansijska kriza i perspektiva razvoja tržišta kapitala odbranio je 23.9.2019. godine. Zavšio je i master akademske studije na Fakultetu inženjerskih nauka u Kragujevcu, modul Industrijsko inženjerstvo – poslovni informacioni sistemi. Master rad pod naslovom Tržišna komunikacija – studija slučaja modela kod poslovanja robnih berzi odbranio je 11.9.2019. godine.

Od 29.10.2008. godine zaposlen je na Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Kragujevcu, radno mesto saradnik u nastavi – nastavni predmetiOsnove berzanskog poslovanja i Finansijski posrednici. Unapređen je u zvanje asistenta 27.10.2010. godine. Od oktobra 2017. godine aktivni je član Društva ekonomista grada Kragujevca.

Objavio je značajan broj autorskih i koautorskih radova iz oblasti berzanskog poslovanja.

Bravo Dragane!

Оставите одговор