ФОРМИРАЊЕ ОДЕЉЕЊА ПРВОГ РАЗРЕДА ГИМНАЗИЈЕ

При упису у Гимназију у Ивањици ученици у пријави за упис наводе смер за који се опредељују и стране језике које су учили у претходним разредима. Ови подаци су полазни критеријуми педагошко-психолошкој служби при формирању одељења. У Гимназији у Ивањици ученици настављају учење страних језика које су учили у основној школи.
Поред смера и страних језика, следећи критеријум за формирање одељења је успех и то:

  • Општи успех у основној школи
  • Постигнути резултати на завршном испиту
  • Постигнути резултати на такмичењима ученика основних школа
  • Носиоци дипломе „Вук Караџић“ равномерно су распоређени по одељењима

Следећи критеријум при формирању одељења је и основна школа из које ученик долази (ученици су равномерно распоређени по одељењима), али се води рачуна и о потребама ученика путника. У обзир се узима и социоекономски статус породице.

Један од критеријума је и пол ученика, уједначен је број дечака и девојчица по одељењима.

На формирање одељења утиче и избор ученика за један од два обавезна Изборна предмета: грађанско васпитање или верска настава.

У школској 2019/20. години ученици првог разреда изјаснили су се за два обавезна Изборна програма, од четири понуђена: Примењене науке, Здравље и спорт, Језик, медији и култура и Појединац, група и друштво. Ово је последњи критеријум који захтева да минималан број ученика у групи буде 15.

Оставите одговор