Од школске 2020/21. осмацима два нова обавезна предмета

Ученици који у осми разред полазе у септембру следеће године добиће два нова обавезна предмета који замењују техничко и информатичко образовање:
• техника и технологија
• информатика и рачунарство

ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИЈА обухвата изучавање следећих области: животно и радно окружење (као што су електротехника, електричне инсталације, штедња енергије, како се примењују и како раде електрични апарати…), саобраћај и основе телекомуникација, техничку и дигиталну писменост (основе информационо-комуникационих уређаја, израда електромеханичких модела…), ресурсе и производњу (електроенергетске системе, производњу и пренос струје, обновљиве изворе енергије, кућне електроинсталације…), конструкторско моделовање електричних машина, робота, …

ИНФОРМАТИКА И РАЧУНАРСТВО обухвата изучавање следећих области: рад са табеларним прорачунима, примену формула у статистици, израду графикона, складиштење података, заштиту личних података, шта је отворен софтвер, програмски језици Jupyter и Octave, анализе и графичко приказивање низова података, креирање онлајн упитника, програмирање уређаја, израде пројектних задатака, рад са подацима у отвореном софтверу, …

Оставите одговор