Правилник о Протоколу поступања у установи

У „Службеном гласнику РС”, број 46/19, објављен је нови
ПРАВИЛНИК О ПРОТОКОЛУ ПОСТУПАЊА У УСТАНОВИ У ОДГОВОРУ НА НАСИЉЕ, ЗЛОСТАВЉАЊЕ И ЗАНЕМАРИВАЊЕ.
Веома је важно да се сви који су запослени у систему образовања и васпитања упознају са садржајем овог подзаконског ака.

Правилник је могуће преузети са сајта Школске управе у Чачку.

Оставите одговор