ОБАВЕЗЕ УЧЕНИКА НА ПРИЈЕМНОМ ЗА ИТ СМЕР

Ученици морају имати оверену ђачку књижицу са фотографијом.
Препорука: Флашица воде и прибор за рад лењир, троугао, угломер, шестар, оловка хемијска, оловка графитна, гумица и калкулатор са основним рачунским операцијама (сви други калкулатори нису дозвољени за коришћење).
Не може се користити калкулатор на мобилном телефону.
Мобилни телефони су забрањени.
Припремити празан папир оверен печатом школе (по 2 по ученику) уколико је потребно за помоћни рад. Тај папир се не предаје.

Ученици морају бити у Ужичкој гимназији у недељу 2. јуна 2019. године у 9.15 часова.

 

Оставите одговор