Обавештење за родитеље ученика VIII разреда

На основу дописа Министарства просвете, науке и технолошко развоја бр. 601-00-3/2019-01/52 од 16.4.2019. године, обавештавају се родитељи који уписују ученике у први разред Гимназије да услед увођења софтвера за упис ђака родитељи више неће бити у обавези да школи, приликом уписа, достављају извод из матичне књиге рођених у папирној форми. Како би школа приступила бази за упис ученика неопходно је да родитељи и ученици знају свој ЈМБГ.

Оставите одговор