ПРИСТУП РОДИТЕЉА ЕЛЕКТРОНСКОМ ДНЕВНИКУ

Поштовани родитељи,

Гимназија у Ивањици од ове школске године евиденцију о образовно-васпитном раду води у електронском дневнику. Увођење електронског дневника помаже информисаности родитеља о напредовању своје деце, а наших ученика. Подаци који се редовно ажурирају кроз електронско вођење евиденције о успеху сваког ученика, о активностима ученика на часовима, као и о изостајању ученика са наставе помажу родитељимада да у сваком тренутку имају информацију о школском животу свог детета. Пракса коришћења електронског денвника показала је велики број погодности за наставнике, ученике и њихове родитеље.

Школа ће наредних дана генерисати родитељске налоге за присту продитељском порталу мој.есДневник (https:/moj.esdnevnik.rs), како би родитељи могли присупити подацима о свом детету. Родитељи ће својим налогом приступити електронском дневнику и моћи да виде оценесвог детета по истеку 48 сати од уноса, као и све белешке уз унете оцене, док ће унете изостанке ученика са наставе моћи да виде одмах.

Прецизна упутства о креирању налога за приступ подацима у електронском дневнику родитељи ће добити од одељењских старешина сваг детета.

Оставите одговор