ОБЕ ЗГРАДЕ ГИМНАЗИЈЕ ПОД ВИДЕО НАДЗОРОМ

Обавештавам ученике, професоре и запослене да су од среде 28.11.2018. године све учионице, сви кабинети, ходници, две наставничке канцеларије, двориште, фискултурна сала, игралиште и све остале просторије у обе зграде Гимназије под видео надзором.

Видео надзор је у функцији безбедности свих учесника образовно васпитног рада као и чувања имовине и документације.

Оставите одговор